Home

Nieuws 1 reactie

DR neemt GPS-meting niet mee bij beoordeling bezwaren

Boeren die hun percelen hebben laten opmeten door een landmeetkundig bureau, omdat ze het niet eens waren met de gewijzigde perceelsgrenzen door Dienst Regelingen (DR), hebben vooralsnog niets aan die meting.

De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van ELI schuift dit bewijsmateriaal van tafel. Dit betekent dat uiteindelijk de rechter moet beslissen wie er gelijk heeft. Dit zegt Wiebren van Stralen van LTO, die hierover gisteren overleg heeft gehad met DR.

DR heeft in 2009 alle perceelsgrenzen, op aandringen van de Europese Commissie, gecontroleerd en aangepast. Veel grondeigenaren zagen dat de grenzen niet meer klopten en schakelden een onafhankelijke landmeter in die de oppervlakte van elk perceel nauwkeurig vastlegde met behulp van gps-apparatuur.

“DR zegt dat zij geen oppervlakten hebben gemeten, maar aan de hand van luchtfoto’s de grens van elk perceel bepaalt. Ze zeggen dat binnen hun procedure een gps-meting niet past”, aldus Van Stralen. Naar schatting zijn tienduizenden hectares opgemeten door landmeetkundigen, maar DR schuift deze rapporten dus allemaal opzij.

LTO is ‘not amused’ en adviseerde eerder al om bezwaar aan te tekenen tegen de beschikking ‘Bedrijfstoeslag Regeling 2010’ (BTR 2010). De rechter moet dan uiteindelijk beslissen of gps-metingen wel degelijk gebruikt mogen worden bij de vaststelling van de perceelsgrenzen. Vorig jaar bepaalde de rechter in een soortgelijke zaak al dat een gps-meting nauwkeuriger en dus beter is, dan de vaststelling door DR aan de hand van luchtfoto’s. De dienst moest de proceskosten, inclusief de kosten voor gps-meting betalen. LTO vindt het daarom onbegrijpelijk dat DR nu niet de gps-metingen accepteert. De boer moet nu bij de rechter aankloppen om gelijk te krijgen. Dit kost hem alleen maar tijd en is frustrerend, aldus de standsorganisatie.

Opmerkelijk is dat DR ook de rapporten van de Algemene Inspectiedienst van vorig jaar naast zich neerlegt, waaruit blijkt dat de perceelsgrenzen anders zijn. “DR zegt dat het hier gaat om een controle uit 2009 en dat de situatie nu anders kan zijn”, zegt Van Stralen. Pikant detail is dat de uitvoeringsdienst gebruikt maakt van luchtfoto’s uit 2008 en 2009 voor de vaststelling van de perceelsgrenzen.

DR accepteert overigens wel fotomateriaal, waarmee de grondeigenaar kan aantonen dat de grens daadwerkelijk anders loopt dan de dienst vanuit gaat.

Tot en met vanmorgen zijn bij DR 121 bezwaarschriften binnen gekomen tegen de BTR 2010. LTO verwacht een ‘lawine’ aan bezwaarschriften, omdat veel grondeigenaren het niet eens zijn met de vaststelling van de grenzen door DR. Van Stralen: “Het aantal bezwaarschriften zal een veelvoud zijn van de 1.000, die vorig jaar ingediend werden. Boeren wie nu al de beschikking hebben ontvangen hebben geen problemen met de grenzen. De probleemgevallen ontvangen later de beschikking.”

Boerderij

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ik snap DR niet om willens en wetens met verkeerd uitgangsmateriaal te werken. Luchtfoto's zijn prima om te bepalen wat wel en wat niet bij een perceel behoort, maar ongeschikt om hiermee een oppervlakte te bepalen. Slecht weinig percelen zijn loodrecht gefotografeerd. Sommige percelen aantoonbaar onder een hoek van 17 graden of meer, waardoor het oppervlak al gauw 5% kleiner wordt. Als men foto's voor oppervlaktebepaling wil gebruiken, moet men satelietfoto's nemen. Die zijn van een dermate hoogte genomen, dat dit als een loodrechte opname geaccepteerd kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.