Home

Nieuws

’Composteren meest gewenste oplossing bermgras’

Wageningen – Composteren is de meest gewenste oplossing voor maaisel van wegbermen en natuurterreinen. Dat blijkt tijdens een deskundigendag van het project Landbouw Centraal van de Wageningen UR.

Op dit moment blijft 80 procent van het maaisel van bermen en natuurgebieden liggen omdat het op het verkeerde moment wordt gemaaid waardoor het niet bruikbaar is voor de landbouw, of omdat het maaisel verontreinigd is met bodemslip of onkruiden. Door het laten liggen lekken mineralen echter weer weg naar de watergang en vormen de onkruidzaden een probleem voor de aanliggende landbouwgrond.

Maatschappelijk gezien is benutting als veevoer het meest gewenst, daarna het gebruik als strooisel, energiebron en/of meststof. Composteren van het maaisel lijkt hier een gunstige methode; het doodt onkruiden en levert een stabiele organische stof.

Vanaf 2011 wordt maaisel van natuurterreinen niet meer gezien als afval, waardoor het makkelijker gebruik kan worden in de land- en tuinbouw. Dat geldt nog niet voor bermmaaisel.

Of registreer je om te kunnen reageren.