Home

Nieuws 1 reactie

Brits GMO-stelsel ook ter discussie in Europa

Newcastle – Een aantal Britse afzetorganisaties voor groente en fruit is in problemen gekomen nadat de Europese betalingen voor de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) stilgelegd zijn. Britse producentenorganisaties voor groente en fruit hebben voor kerst een voorlopige GMO-uitkering ontvangen van de Rural Payments Agency (RPA).

De RPA wil niet zeggen hoeveel geld is uitgekeerd aan producentenorganisaties. Wel zegt RPA dat meerdere EU-landen discussie voeren met de Europese Commissie over uitvoering van de Europese regels voor GMO.

Volgens RPA betekent de betaling niet dat de betroffen producentenorganisaties hun GMO-erkenning voor de lange termijn vasthouden. Een werkgroep van het Britse ministerie van landbouw Defra probeert het probleem op te lossen.

Britse bedrijven staan feitelijk stil door de problemen met GMO-erkenning, stelt Northern Mushrooms in het vakblad Fresh Produce Journal. ”We hebben onze operationele plannen voor de komende vijf jaar ingediend, maar kunnen niets investeren totdat duidelijk is of we de GMO-erkenning behouden.” Onduidelijk is hoeveel partijen getroffen zijn.

Volgens het blad heeft de Europese Commissie vooral problemen met de besteding van gelden aan partijen in directe ketenrelaties met supermarkten.

Het Productschap Tuinbouw, de Nederlandse uitvoerder van GMO, gaf in 2010 aan moeite te hebben met de interpretatie van de regels voor GMO. Een tweetal Nederlandse producentenorganisaties kreeg daardoor zelfs een schorsing.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Zou het waarderen wanneer dit soort artikelen eens gestaafd werden door na te gaan waarom de regels onduidelijk zijn en in hoeverre uitvoerders op hun taken berekend zijn. Is ooit nagegaan wat de werkelijke achtergrond van schorsingen is?

Of registreer je om te kunnen reageren.