Home

Nieuws 185 x bekeken

Bleker aarzelt over meebetalen door lidstaten aan EU-toeslagen

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker (ELI) heeft twijfels bij het meebetalen door lidstaten aan de Europese directe inkomenstoeslagen. Maar op voorhand afkeuren doet hij deze ’cofinanciering’ blijkbaar niet.

Dat blijkt uit een brief die Bleker dinsdag naar de Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris reageert hierin op voorstellen die elf vooral Oost-Europese lidstaten medio december hebben uitgegeven over het toekomstig Europees landbouwbeleid.

De elf (de laatst toegetreden landen minus Malta en Slovenië, maar opmerkelijk genoeg aangevuld met Zweden) pleiten voor een beleid dat zich uitsluitend richt op de landbouw, zonder de mogelijkheid van verdere staatssteun in de ’eerste pijler’ (waarin de directe betalingen zijn ondergebracht).

Cofinanciering van de directe steunbetalingen en staatssteun zouden alleen mogen worden toegestaan tot een beperkt bedrag en voor specifieke, welomschreven doelen, aldus de verklaring.

Bleker schrijft ”aarzelingen te hebben” bij dit voorstel. Ook het plan om de tweede pijler van het plattelandsbeleid te versterken ziet hij niet zo zitten. ”Het kabinet streeft juist naar vervanging van directe betalingen door doelgerichte betalingen ... in de eerste pijler van het GLB.”

Het kabinetsstandpunt betekent op termijn dat boeren die enkel voedsel produceren en niet doen aan natuur- of landschapsbeheer niet langer in aanmerking komen voor Europese steun. Omdat Nederland minder wil afdragen aan de EU betekent dat ook dat het EU-landbouwbudget lager wordt.

In 2005, toen ook een discussie speelde over de hoge Nederlandse afdracht, suggereerde toenmalig landbouwminister Cees Veerman om over te gaan op cofinanciering van de directe inkomenssteun.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.