Home

Nieuws 189 x bekeken

Bijdrage platteland aan probleemwijken in stad stopt

Den Haag – De ‘Vogelaarheffing’, waarbij woningbouwcorporaties in het hele land moeten bijdragen aan de aanpak in veertig achterstandswijken, wordt per 2012 afgeschaft. Dat heeft minister Piet Hein Donner (binnenlandse zaken) geschreven aan de Kamer.

Donner bereidt momenteel een wetswijziging voor, die hij in mei voor advies naar de Raad van State wil sturen. Voor langjarige projecten in de wijken, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan, komt er een overgangsbeleid.

De heffing, in 2008 ingesteld door toenmalig minister Ella Vogelaar, vormde al langer een steen des aanstoots. Veel woningbouwcorporaties waren het er niet mee eens dat ze moesten meebetalen aan de wijkenaanpak. Jaarlijks ging het om 75 miljoen euro.

Donner deelt de kritiek. Volgens de minister is niet gekeken naar de vermogenspositie van de corporaties, zodat soms armere corporaties geld moesten geven aan corporaties die beter bij kas zitten. Bovendien veronachtzaamde de wijkenaanpak problemen die er zijn op het platteland, met name bevolkingskrimp.

Over de krimpproblematiek stuurt Donner dit voorjaar een voortgangsrapport naar de Kamer. Daarin zal hij ook aangeven of hij extra maatregelen nodig vindt, en zo ja welke.

Of registreer je om te kunnen reageren.