Home

Nieuws

Bandbreedtes voor fosfaatnormen verwerkte mest

Wanroij – Voor dikke fractie van dierlijke mest komen bandbreedtes voor het fosfaatgehalte. Dat zei mestspecialist Peter Brouwers van ZLTO tijdens een informatiebijeenkomst van ZLTO over het LTO Mestplan.

Nu LTO Nederland mestverwerking verplicht wil stellen voor ondernemers die op bedrijfsniveau een mestoverschot hebben, moeten ook maatregelen worden genomen om fraude tegen te gaan. ”We zijn met het ministerie van landbouw in gesprek over het instellen van bandbreedtes voor dikke fractie die ontstaat na mestscheiden.

In het verleden werden wel eens vrachten dikke fractie vervoerd die op papier zulke hoge fosfaatgehaltes hadden dat dit in de praktijk niet mogelijk was. Om dit soort fraude te voorkomen wordt overwogen om voor iedere mestscheidingstechniek een bandbreedte in te stellen van fosfaatgehaltes in dikke fracties. ”We gaan uit van de gemeten fosfaatgehaltes, maar die moet wel binnen de bandbreedte vallen. We gaan niet met forfaitaire normen werken.”

Voor ondernemers die fosfaatgehaltes in de dikke fractie hebben die buiten de bandbreedte vallen geldt een bewijslast. Zij moeten kunnen bewijzen dat ze bij hun methode van mestscheiding aan deze gehaltes komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.