Home

Nieuws 200 x bekeken

Alleen plantenfonds bij steun 70 procent ondernemers

Zoetermeer - Een plantgezondheidsfonds komt er alleen als het binnen de betreffende teelt door 70 procent van de ondernemers wordt gesteund.

Dat blijkt uit stukken van het Productschap Tuinbouw. Onder ondernemers is discussie of zo’n fonds wel bijdraagt aan verkleining van de risico’s op schade door quarantaine-organismen. Uit PT-stukken voor de sectorcommissie boomkwekerij blijkt dat het PT 56 bedenkingen heeft ontvangen van bedrijven die vrezen dat een fonds risicovol gedrag in de hand werkt, omdat de financiële risico’s gedekt worden door uitkeringen uit zo’n fonds. Vandaag besluit het PT of het verder gaat met de ontwikkeling van zo’n fonds, in eerste instantie in de boomkwekerij.

De nieuwe vakgroep Bomen en Vaste Planten van LTO Nederland en het ministerie van ELI hebben het PT gevraagd een plantgezondheidsfonds op te richten. In eerste instantie wordt gemikt op een regeling voor boomkwekers, maar er is bredere interesse bij tomatenbedrijven, kuipplantkwekers, maar ook veredelaars en handelsbedrijven, blijkt uit de stukken.

Uit de stukken blijkt verder dat via een plantgezondheidsfonds boomkwekers in de regio Boskoop al een uitkering tegemoet kunnen zien. De partijen zien mogelijkheden om Europese middelen in zo’n fonds aan te wenden voor uitkering voor de schade die in 2010 is ontstaan door de Aziatische boktor. De mogelijkheid van Europese middelen is nog tot 2013 verzekerd. Over het Europees landbouwbeleid na 2013 bestaat nog geen zekerheid. De aanvraag voor Europees geld moet wel dit eerste halfjaar worden ingediend.

Of registreer je om te kunnen reageren.