Home

Nieuws 339 x bekeken

Zwarte Tulpprijs 2010 voor bollenschuur

Lisse - De Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed heeft aan Freek van der Salm en Hanneke Crezée, de eigenaren van een bollenschuur aan de Vuursteeglaan in Lisse de Zwarte Tulp Prijs toegekend.

Deze prijs wordt sinds 2003 door de projectgroep toegekend aan eigenaren van bollenschuren die deze schuren behouden door er een nieuwe bestemming aan te geven. De bollenschuur in Lisse waarvoor de prijs wordt toegekend is in 1928 gebouwd voor bloembollenkweker C.W. van der Salm in Lisse.

In 2010 is de schuur, na een grondige renovatie, in gebruik genomen als woning voor het gezin Van der Salm-Crezée. Op die manier heeft de bollenschuur een nieuwe bestemming gekregen en is behoud voor de toekomst gewaarborgd. De prijs bestaat uit een oorkonde van de Projectgroep Bollenerfgoed van het CHG en een speciale plaquette met de tekst ‘Monumentale bollenschuur’, die binnenkort aan de eigenaren door de Lissese wethouder Adri de Roon zal worden overhandigd.

Bollenschuren vormen het erfgoed van de bloembollencultuur en hebben voor de bloembollenstreek een grote cultuurhistorische waarde. Doordat veel bollenschuren niet meer agrarisch worden gebruikt, dreigen ze uit het landschap te verdwijnen. Daarom werkt de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed al sinds 1997 aan het behoud van de meest waardevolle bollenschuren in de Bollenstreek. Enerzijds door ze een vorm van (monumenten)bescherming te geven en anderzijds door te bevorderen dat ze een nieuwe functie krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.