Home

Nieuws 172 x bekeken

Weer onderzoek naar alternatief Hedwigepolder

Den Haag - Kennisinstituut Deltares gaat het alternatief van de Zeeuwse waterschappen voor ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder opnieuw bekijken.

In die zoektocht wordt ook gekeken of andere projecten kunnen bijdragen aan de verplichting tot natuurherstel. Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) in een gesprek met de PZC. Eerder gaf Bleker aan dat hij geen nieuwe, lange, kostbare studie wilde naar een mogelijk alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder. Dit nader onderzoek wordt daarom medio februari verwacht, zodat in juni bekend is hoe het verder gaat met de Zeeuwse polder.

Na veel heftige discussies besloot het vorige kabinet dat de polder onder water moet om zo natuurverlies, ontstaan door onder meer het verdiepen van de vaargeul van de Westerschelde, te compenseren. Deskundigen onder leiding van Ed Nijpels keken eerder al naar het plan van de waterschappen en zagen dit niet als een reëel alternatief voor ontpoldering van de Hedwigepolder.

Toen het vorige kabinet het plan van de waterschappen beoordeelde om in de Westerschelde schorren aan te leggen, zijn daarbij volgens Bleker allerlei ecologische aannames gedaan. "Die wil ik tegen het licht houden. Ook wil ik weten wat de aanleg van andere natuurgebieden, zoals Waterdunen in Zeeuws-Vlaanderen, aan ecologische winst oplevert die we kunnen meetellen bij het alternatief voor ontpoldering.''

De opdracht van dit onderzoek en de beoordeling van de resultaten gebeuren door een stuurgroep waarin het Rijk, provincie en waterschappen zijn vertegenwoordigd. "De opdracht van ons drieën is om alles uit de kast te halen om een alternatief zo uit te werken en te onderbouwen dat het een reëel alternatief is'', aldus Bleker. En vindt hij: "Er is volop politieke wil om het die kant uit te laten gaan. Het is ook iets wat we gezamenlijk willen doen. Dat is een bestuurlijke situatie die voor een kanteling kan zorgen.'' Maar dat betekent volgens de staatssecretaris niet dat zeker is dat het nu bekeken alternatief er ook komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.