Home

Nieuws

WUR: toerisme is motor achter natuurbescherming Afrika

Wageningen - Toerisme is een belangrijke motor achter armoedebestrijding en het beschermen van natuur in Afrika.

Dat concludeert René van der Duim van de Wageningen UR. Toerisme vormt volgens Van der Duim een belangrijke rol bij het realiseren van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties, zoals het uitbannen van extreme armoede en het behoud van een duurzaam leefmilieu.

“Om dergelijke millenniumdoelen via toerisme te bereiken, moeten partijen uit de toeristenindustrie, overheden, natuurbeschermings- en ontwikkelingsorganisaties en de lokale bevolking elkaar wel vertrouwen. Ze moeten langdurige allianties willen aangaan. Ook moet er lokale betrokkenheid en zeggenschap zijn”, zegt Van der Duim. Hij wordt op 9 december benoemd tot buitengewoon hoogleraar Toerisme en duurzame ontwikkeling bij de Wageningen UR.

Met name de afgelopen twintig jaar is toerisme een drijvende kracht geworden voor het realiseren van die doelstellingen, waarvan de meeste in 2015 gerealiseerd zouden moeten zijn. Van der Duim benadrukt dat het toerisme als motor voor natuurbescherming niet louter succesverhalen heeft.

"Veel projecten kennen uitvoeringsproblemen, zoals een interne strijd over de verdeling van de baten, het ontbreken van betrouwbare partners of lokaal draagvlak. Ook kan onvoldoende toeristische scholing van de betrokken bevolking tot problemen leiden", aldus Van der Duim.

De leerstoel van Van der Duim wordt financieel ondersteund door het Wereld Natuur Fonds, IUCN Nederlands Comité, Cordaid en KLM.

Of registreer je om te kunnen reageren.