Home

Nieuws

’Vooral consument profiteert van hervormd GLB’

Den Haag – Vooral de consument zal profiteren van de hervorming van het Europees landbouwbeleid (GLB) die Nederland voorstaat. Bij gerichte betalingen stijgen de productiviteit en efficiency, en dalen de prijzen.

Met name boeren die nu veel Europese steun ontvangen zullen er in inkomen op achteruitgaan. Zij kunnen het verlies verzachten door schaalvergroting. Dat concludeert het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) in een dinsdag verschenen rapport. Het is een eerste, verkennende doorrekening van de gevolgen van een hervormd GLB.

Uitgangspunt daarbij vormt de ’houtskoolschets’, die de vorige landbouwminister Gerda Verburg in september 2008 heeft gepresenteerd. Deze visie vormt nog steeds de basis voor de Nederlandse inzet bij het debat over het toekomstig GLB, hoewel Verburgs opvolger Henk Bleker hierover twijfel heeft gezaaid.

Het LEI heeft de schets op één belangrijk punt aangepast: in zijn berekeningen is het uitgegaan van een basispremie, ter grootte van een kwart van het huidige totaal aan inkomenstoeslagen. In de schets van Verburg komt een basispremie niet voor. Gezien de Europese discussie over het GLB lijkt het LEI op dit punt realistischer.

De onderzoekers stellen vast dat de gerichte betalingen, voor innovatie en concurrentiekracht, waardevolle landschappen en natuur en milieu, effectief zijn – hoewel dat effect verschilt per gebied en per sector.

Opmerkelijk is verder dat meer aandacht voor natuur en milieu níet ten koste gaat van de voedselproductiviteit. Gebiedsgerichte betalingen kunnen de dreigende leegloop van het platteland voorkomen. Investeringen in arbeid en kapitaal zullen het meeste effect hebben in Oost-Europa, omdat de efficiency daar nu nog laag is.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.