Home

Nieuws

Utrecht stemt in met fusie waterschappen

Utrecht - Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben net als de bestuurders van Overijssel en Gelderland ingestemd met de voorgenomen fusie van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe.

De verwachting is dat een gefuseerd waterschap meer bestuurskracht heeft en meer in staat is te opereren als een gezaghebbende, slagvaardige en competente waterautoriteit. Het besluit wordt nog voor instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Of registreer je om te kunnen reageren.