Home

Nieuws

Steun nertsenhouders bij verbod

Den Haag – Het kabinet moet tot 2024 jaarlijks twee miljoen euro reserveren om nertsenhouders bij een verbod op de sector te compenseren. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt donderdag voor een amendement van SP en PvdA met deze strekking.

Het voorstel krijgt steun van PVV, Groenlinks en Partij voor de Dieren. Het benodigde geld komt uit een potje voor de verbetering van ondernemerschap en ondernemersklimaat. De initiatiefnemers willen hiermee zogenoemd flankerend beleid financieren.

Aanleiding is de impasse rondom het wetsvoorstel van SP en PvdA voor een verbod op de sector in 2024. De Eerste Kamerfractie van de Christenunie is principieel tegenstander van de pelsdierhouderij, maar vindt wel dat bij een verbod ondernemers voldoende gecompenseerd moeten worden. Aangezien die partij de doorslag geeft, is de indieners er veel aan gelegen aan dit bezwaar tegemoet te komen.

Als het amendement daadwerkelijk wordt aangenomen, schrijven SP en PvdA een novelle (aanpassing van het wetsvoorstel). Daar komt in te staan wat zij met die 28 miljoen willen doen: onder meer een sloopregeling voor bedrijfsgebouwen en een pensioenvoorziening.

Over de novelle moet vervolgens eerst in de Tweede Kamer worden gestemd, voordat de behandeling van het wetsvoorstel in de Senaat kan worden voortgezet. Of de Christenunie in de Eerste Kamer dan alsnog met het wetsvoorstel kan instemmen, moet nog blijken. De partij is ernstig verdeeld over deze kwestie.

Volgens branche-organisatie NFE is er veel meer geld nodig om gedupeerde ondernemers te compenseren

Of registreer je om te kunnen reageren.