Home

Nieuws

RIVM: veel resistente bacteriën in veegebied

Bilthoven - Bij RIVM-onderzoek in drie riviertjes in Noordoost-Brabant is gebleken dat er veel antibiotica resistente bacteriën in het milieu zijn. Driekwart van de gevonden stafylokokken was resistent tegen minstens één antibioticum. Een groot deel was resistent tegen twee of meer antibiotica.

Voor zover bekend zijn voor het eerst vancomycine-resistente stafylokokken in het milieu gevonden. De vondst kon niet worden bevestigd in een vervolgonderzoek, omdat de bacterie-stammen inmiddels dood waren. Vancomycine is een van de weinige antibiotica waartegen nog weinig bacteriën bestand zijn. Vancomycineresistentie komt in Nederland sporadisch voor bij mensen en dieren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu noemt het aandeel resistente stammen in de milieumonsters hoog.
Het is niet precies duidelijk hoe de resistentie bij de in het milieu voorkomende bacteriën is veroorzaakt. Maar de resistentieprofielen doen vermoeden dat een deel van de resistente bacteriën afkomstig is uit mest van veehouderijbedrijven. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor andere - mogelijk van de mens afkomstige - besmettingsbronnen op de onderzochte plekken.

Volgens het RIVM kan de aanwezigheid van de resistente bacteriën een risico vormen voor de volksgezondheid als mensen met het besmette water in aanraking komen, bijvoorbeeld als ze gaan zwemmen of als het water wordt gebruikt om gewassen te irrigeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.