Home

Nieuws

Patenten broccoli en tomaat opgeheven

Het Europees Patentenkantoor EPO heeft de omstreden patenten op veredeling van broccoli en tomaat opgeheven. De uitgebreide beroepskamer van EPO komt tot de conclusie dat grotendeels biologische processen niet te patenteren zijn.

Plant BioScience kreeg in 2002 een patent op het selectief opvoeren van het niveau aan kankerbestrijdende stoffen in broccoli. Het patent werd verkregen, hoewel veel conventionele, biologische veredelingstappen in het proces zijn opgenomen. Concurrent Syngenta ageerde daarom tegen het patent.

De tomatenzaak vertoont grote overeenkomsten: het Israëlische landbouwministerie vroeg in 2000 patent aan op een teeltmethode voor tomaten met een laag watergehalte. Unilever tekende beroep aan.

Niet alleen concurrenten ageerden tegen de patenten, ook boeren, tuinders, milieu- en cosumentenorganisaties, kerken en landbouwministeries spraken hun vrees uit dat deze zouden leiden tot negatieve gevolgen voor telers en hoge consumentenprijzen.

Onduidelijk is nu of de opheffing van de patenten grote consequenties heeft. Lagere kamers van de EPO moeten zich weer over de patentaanvragen buigen en over de vraag of patenten op biologische processen mogelijk zijn. Ook is niet helder of patenten op (delen van) planten, zaadgoed en eetbare delen nu wel of niet mogelijk zijn.

De uitgebreide beroepskamer van de EPO zegt dat een proces voor de productie van planten waarbij seksuele kruising van hele plantgenomen, en de daaropvolgende selectie van planten, niet te patenteren is. Louter het toevoegen van een technische stap om die seksuele kruising mogelijk te maken of te ondersteunen, doet daar niets aan af. Hoewel technische vindingen of handelingen, zoals genetische markers, patenteerbare oplossingen kunnen zijn, maakt het gebruik daarvan nog niet een in essentie biologisch proces patenteerbaar, aldus de uitspraak.

Of registreer je om te kunnen reageren.