Home

Nieuws

Nieuw-Zeeland wil brede aanpak klimaatgassen uit landbouw

Wellington - Er is internationale gecoördineerde actie nodig om de uitstoot van agrarische broeikasgassen te verminderen. Dat tekent de Amerikaanse zaakgelastigde Robert Clarke in september op uit de mond van Tim Groser, de Nieuw-Zeelandse minister voor ondermeer handel en klimaatzaken.

De vertrouwelijke notities van Clarke zijn naar buiten gekomen via de klokkenluiderssite Wikileaks.

Nieuw-Zeeland heeft in de klimaatdiscussie een bijzondere positie. Bijna de helft van de uitstoot van broeikasgassen komt in Nieuw-Zeeland van de landbouw, voornamelijk een gevolg van de hoge productie - 90 procent van de landbouwproductie gaat de grens over.

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gaat ten koste van het nationaal inkomen. In ontwikkelingslanden gaat het mogelijk ten koste van de voedselvoorziening. Dat moet ten allen tijde worden voorkomen, meldt Groser. Hij bepleit internationale actie, zodat ontwikkelingslanden zich niet zullen onttrekken aan klimaatafspraken.

Groser wil dat er nieuwe technologieën worden ontwikkeld, die vooral voor de landbouw een vermindering van de uitstoot opleveren. Inmiddels heeft Nieuw-Zeeland daarvoor al contacten gelegd met Wageningen Universiteit.

Volgens Groser zou het Amerikaanse landbouwministerie een belangrijke rol kunnen spelen, vooral bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Groser ziet voor zichzelf juist een rol weggelegd als intermediair tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.