Home

Nieuws

NFO en TVC maken afspraken over taakverdeling

Kerk-Avezaath – De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Telersvereniging Conference (TVC) hebben bestuurlijk overleg gehad over een taakverdeling. De TVC wil zich houden aan afspraken om alleen taken over afzet van Conference uit te voeren.

Dat zegt voorzitter van TVC Dick Lagerweij. ”We hebben vorige week een keukentafelgesprek gehad met de voorzitter van de NFO. Dat was een heel constructief gesprek. Er is afgesproken een streep onder het verleden te zetten en het vechtmodel overboord te zetten.”

Volgens Lagerweij zijn principe-afspraken gemaakt over samenwerking tussen de twee organisaties. ”Het is zinvol dat TVC taken uitvoert op gebied van afzet en daarbij ondersteund door NFO. Het lijkt een goede opzet dat de NFO zich op de rest van de taken voor Conference en fruitteelt richt. Dat betekent vaktechnische zaken en de sociaal economische kant. Zij zullen zich dan niet in eerste instantie op afzet richten.”

NFO-voorzitter Johan van Haarlem bevestigt dat er gesprekken zijn gevoerd tussen beide besturen. Over de inhoud daarvan wil hij niets kwijt.

De taakafstemming betekent dat de TVC zich niet in eerste instantie op promotie richt. ”Promotie voor Conference is ook al in gang gezet.”

Lagerweij hoopt op de leden- en oprichtingsvergadering van 15 december een akkoord van NFO en TVC te presenteren. TVC staat toe dat een NFO-bestuurder TVC-bestuursvergaderingen bijwoont.Het voorlopig TVC-bestuur heeft ingestemd. Binnenkort praat het NFO-hoofdbestuur over het voorstel en taakverdeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.