Home

Nieuws 253 x bekeken

LTO en Nevedi eens over verminderen fosfaat in voer

Rotterdam – LTO Nederland en Nevedi hebben een akkoord gesloten over het verminderen van fosfaat in het veevoer. Op deze manier moet het fosfaatoverschot op de Nederlandse mestmarkt structureel verminderen. De initiatiefnemers willen dit doen door de fosfaatefficiëntie in veevoer te verbeteren.

Voor de veehouder zijn er geen economische prikkels of wettelijke eisen om fosfaat in veevoer te verminderen. Om ervoor te zorgen dat toch alle veehouderijbedrijven gaan bijdragen aan het verlagen van het fosfaatoverschot, stellen LTO en Nevedi voor 2011 verordeningen op. In eerste instantie worden de verordeningen voor de rundveehouderij en varkenshouderij voorbereid.

LTO en Nevedi verwachten dat de fosfaatproductie uit dierlijke mest al in 2011 met 10 miljoen kilo kan dalen. Doelstelling van de maatregel is om per 2013 20 miljoen kilo fosfaatreductie te realiseren. Dit komt overeen met 40 procent van het verwachte fosfaatoverschot in de Nederlandse landbouw in 2015.

Het plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Per diergroep wordt de fosfaatefficiëntie uitgedrukt in een kengetal. Na het berekenen van het kengetal fosfaatefficiëntie wordt het voor de veehouder en zijn diervoederleverancier mogelijk om maatregelen te nemen met als doel de fosfaatbenutting op zijn bedrijf te verbeteren.

Nevedi en LTO vinden het belangrijk dat ook andere ketenpartners het akkoord onderschrijven. Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw reageerde volgens de initiatiefnemers positief.

Of registreer je om te kunnen reageren.