Home

Nieuws

LEI: Russische markt biedt kansen voor Nederland

Voorburg - De vooruitzichten voor Nederlandse afzet op de Russische markt zijn positief.

Dat concludeert het landbouweconomisch instituut LEI van de Wageningen UR. Het gaat dan vooral om de afzet van toeleverende sectoren zoals veevoer, genetica, zaden, landbouwmachines en stalinrichting. "Ook de biedt de Russische markt goede mogelijkheden voor export van kwaliteitsproducten uit Nederland, zoals groente en fruit, verwerkte en verpakte producten", concludeert LEI.

De afgelopen jaren nam de Russische vraag af als gevolg van de economische crisis. Investeerders stelden zich hierdoor terughoudend op. Volgens het LEI zijn de vooruitzichten nu verbeterd. "De Russische overheid investeert meer in de landbouwproductie", concludeert LEI. Het land heeft vorig jaar uitgesproken op verschillende fronten zelfvoorzienend te willen worden in de voedselproductie. De Russische landbouwsector heeft hiervoor een sterke behoefte aan kennis op agrotechnisch en managementgebied. Daarnaast zal de Russische economie naar verwachting de komende jaren met zo’n vijf procent per jaar groeien. "Hierbij zijn beleidshervormingen en minder bureaucratie wel een voorwaarde", aldus de onderzoekers.

De verbeterde situatie in Rusland biedt volgens LEI kansen voor de Nederlandse agribusiness. "Maar bij het exploiteren van deze mogelijkheden hebben Nederlandse bedrijven wel te maken met zowel tarifaire als non-tarifaire belemmeringen die de Russische markt beschermen. Met name de strenge voedselveiligheidseisen en controleprocedures in Rusland worden als problematisch ervaren."

Of registreer je om te kunnen reageren.