Home

Nieuws

LEI: 2010 is jaar van herstel

Den Haag – De inkomens in de land- en tuinbouw hebben zich het afgelopen jaar over het algemeen aanzienlijk verbeterd.

De groei in de akkerbouw zette door, terwijl de inkomens in de melkveehouderij en de glastuinbouw zich goed herstelden ten opzichte van het ’rampjaar’ 2009. De inkomensontwikkeling in de intensieve veehouderij onttrok zich aan dit algemene beeld: daar was veelal sprake van een inkomensdaling, met uitzondering van de vleesvarkens- en (in mindere mate) de vleeskalverhouderij.

Dat blijkt uit de inkomenscijfers, die het landbouweconomisch instituut (LEI) vandaag presenteert. Het gemiddelde inkomen per bedrijf was met 65.000 euro aanmerkelijk hoger dan in 2009, toen het lag op 38.000 euro; die getallen zijn inclusief het inkomen van activiteiten buiten het bedrijf.

Het LEI schrijft de positieve cijfers toe aan de hogere prijzen, met name van akker- en tuinbouwproducten en van melk. De melkprijs is met gemiddeld 35,5 cent per kilo een stuk hoger dan vorig jaar, maar nog altijd onder het niveau van 2008, toen tophoogten werden bereikt van meer dan 40 cent per kilo.

Daartegenover staat een relatief geringe kostenstijging, hoewel daarbij moet worden aangetekend dat de voerprijzen de laatste maanden oplopen door de wereldwijde stijging van de graanprijzen. De glastuinbouw had veel baat bij de daling van de gasprijs.

De varkenshouderij kent evenals de voorgaande twee jaar gemiddeld lage inkomens. De fokkerij, die het vorig jaar nog redelijk goed deed, noteerde een flinke inkomensdaling door lagere biggenprijzen – iets waar de vleesvarkenshouderij weer licht van profiteerde.

Leghennenhouders staan weer met beide benen op de grond, na het topjaar 2009 toen er een grote schaarste aan eieren was omdat Duitse bedrijven met een legbatterij verplicht moesten overstappen op een minder dieronvriendelijk systeem.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.