Home

Nieuws 214 x bekeken

Kiwi’s en Aussies beide bang voor verlies controle over landbouw

Enerzijds grinniken de Australiërs de waarschuwingen van Fonterra-voorzitter Henry van der Heyden voor uitverkoop van agrarische bezittingen aan buitenlanders. Want, was het niet Fonterra zelf dat massaal zuivelbedrijven in Australië en elders opkocht? Anderzijds herkennen de Australiërs veel in wat ‘Sir Henry’ zegt.

Feit is dat buitenlandse investeerders in beide landen veel belangstelling tonen voor agrarische en voedingsbedrijven.
Australië heeft al langer ervaring met buitenlandse bedrijven die agro-industriële ondernemingen en land opkopen. In West-Australië en Tasmanië is het Fonterra dat veel zuivelbedrijven heeft opgekocht (en deels weer verkocht). Elders in Australië zijn Parmalat, het Braziliaanse vleesconcern JBS en vooral ook het Japanse Kirin actief.

Hoe het zit met het agrarische grondbezit door buitenlanders is niet goed bekend, maar de roep om een onderzoek daar naar neemt toe. De National Farmers Federation (NFF) noemt het al ‘meer dan tijd’ dat de overheid een inventarisatie maakt en zo nodig maatregelen treft. Hoewel de organisatie ook zegt te beseffen dat de groei in de landbouw voor een belangrijk deel afhangt van die buitenlandse investeringen.

In Nieuw Zeeland is de angst voor buitenlandse bemoeienis met de landbouw nog veel sterker. Volgens Australiërs omdat Nieuw Zeeland zo sterk afhankelijk is van de landbouw, en omdat het de nationale trots zo raakt.
Feitelijk is nog nauwelijks Nieuw Zeelandse landbouwgrond of agrarische bedrijvigheid verkocht aan buitenlandse investeerders, maar de angst ervoor is groot. “We kunnen het ons domweg niet veroorloven dat we onze scherpte verliezen, en onze zeggenschap over onze productie-hulpbronnen kwijtraken,” aldus Van der Heyden tijdens een recente toespraak.

Het gevoel dat zonder maatregelen wel eens sprake zou kunnen zijn van een uitverkoop werd losgemaakt door het bod van het Chinese Natural Dairy Holdings op de failliete boedel van Crafar Farms, een bundeling van 16 grote melkveebedrijven die in moeilijkheden zijn gekomen door mismanagement. De Nieuw Zeelanders kennen de behoefte van de Chinezen om agrarische hulpbronnen veilig te stellen en weten ook hoeveel geld de Chinezen in hun zak hebben. Ze willen koste wat kost voorkomen dat zij ten prooi vallen aan dat Chinese geld.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.