Home

Nieuws 408 x bekeken

Keuringstarieven 2011 vastgesteld

Op aangeven van het sectorbestuur boomkwekerijgewassen zijn door Naktuinbouw de keuringstarieven voor 2011 vastgesteld.

De in de laatste vier jaar sterk toegenomen aandacht voor fytosanitaire problemen (onder andere Xanthomonas in Prunus, Aziatische boktor, HVX, Cylindrocladium en Phytophthora ramorum) heeft geleid tot meer inspectiekosten en organisatiekosten bij Naktuinbouw. Daardoor is een financieel tekort in de laatste twee jaar ontstaan. Na een jaar van ongewijzigde tarieven moet volgens het sectorbestuur daarom nu een aanpassing van de tarieven plaatsvinden.

Naktuinbouw heeft voor 2011 een begroting opgesteld waarin de totale kosten niet toenemen. Maar er moet wel een tekort van circa 6 procent worden weggewerkt. Het sectorbestuur besloot de areaaltarieven en vaste bijdragen niet te verhogen, maar gelet op het kostenmaker/kostendrager principe, worden de uurtarieven voor keuringen en inspecties naar 88 euro verhoogd. Dat is gelijk aan het uurtarief dat door de keuringsdiensten ook voor import-/exportinspecties wordt berekend.

Naktuinbouw moet daarnaast de tarieven voor certificering van bosbouwkundig teeltmateriaal verhogen evenals de certificeringstarieven voor moerbedden fruitgewassen. In 2011 zal Naktuinbouw tevens de areaaltarieven gaan factureren op basis van de door bedrijven gedane opgave in de veldkeuring. Mocht het definitief gekeurde areaal uiteindelijk afwijken van het opgegeven areaal, dan wordt daarna een correctie toegepast.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.