Home

Nieuws

Kamer voor afschaffing van dierrechten

Den Haag – Een meerderheid in de Tweede Kamer is vóór de afschaffing van de varkens- en pluimveerechten in 2015. Het is een van de tien punten in een plan voor het mestbeleid, dat CDA, VVD en PVV samen hebben opgesteld.

Het tienpuntenplan werd gisteren gepresenteerd, tijdens een debat over het mestbeleid met de staatssecretarissen Henk Bleker (ELI) en Joop Atsma (IM). De drie partijen vinden het systeem van dierrechten te rigide; veehouders zouden het mestprobleem zelf moeten kunnen oplossen.
Het kabinet gaf niet direct een reactie op het plan. Bleker zegde toe dat hij komend voorjaar met een langetermijnvisie voor mest komt, waarbij hij ingaat op de dierrechten. Het tienpuntenplan zal hij hierbij betrekken.

Een oplossing voor het mestprobleem ligt in de verbetering van het veevoer, waardoor de uitstoot van fosfaat vermindert. Ook het kabinet ziet dat als goede optie. LTO en diervoerorganisatie Nevedi zouden inmiddels plannen hebben opgesteld om de fosfaatproductie jaarlijks met 10 miljoen kilo te verlagen.

Dat laatste is nodig, nu Nederland voor het tweede achtereenvolgende jaar meer fosfaat uit dierlijke mest heeft geproduceerd dan is afgesproken met Brussel. De Europese Commissie eiste bij verlening van de derogatie dat niet meer mest zou worden geproduceerd dan in 2002. Vorig jaar lag de fosfaatproductie 2 miljoen kilo (1,15 procent) boven die in 2002.

CDA, VVD en PVV vinden verder dat het kabinet nog meer moet inzetten op mestverwerking, bijvoorbeeld via een verplicht percentage te verwerken mest voor bedrijven met een mestoverschot. De plicht zou onderling verhandeld moeten kunnen worden.

Bleker zei dat Brussel positief is over proefprojecten met mest als kunstmestvervanger. Hij verwacht over een jaar definitieve erkenning te kunnen aanvragen.

De staatssecretaris zegde toe te gaan overleggen met de sector over een versoepeling van het boer-boertransport. Ook staat hij de teelt van winterkoolzaad als volggewas op Groningse akkers toe. Het kabinet beziet een lagere toetsdiepte voor nitraat.

Ger Timmer

Of registreer je om te kunnen reageren.