Home

Nieuws 161 x bekeken

Kamer: budget GLB niet verlagen

Den Haag - Het kabinet moet zich inzetten voor behoud van de hoogte van het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013.

De Tweede Kamer nam gisteren een motie van PVV en CDA aan die daartoe oproept. Deze was ingediend tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Staatssecretaris Henk Bleker vroeg de twee partijen toen de motie aan te houden totdat er in de loop van volgend jaar meer bekend wordt over de plannen van de Europese Commissie.

Er werd gisteren ook gestemd over andere tijdens dat debat gedane voorstellen. Zo nam de Kamer een motie van de PVV aan die het kabinet vraagt samen met veehouders,
verzekeringsmaatschappijen en brandweer een stalbrandpreventieplan op te stellen.

Moties over onderzoek naar een meer slagvaardige Voedsel en Waren Autoriteit, een forse reductie van de kosten voor archeologisch onderzoek en een verplichte etikettering van halalvlees behaalden eveneens een meerderheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.