Home

Nieuws 1 reactie

Kabinet gaat gewoon door met onteigenen voor natuur

Den Haag – Het kabinet gaat gewoon door met het onteigenen van agrarische gronden voor de aanleg van natuur.

Dat terwijl de Kamer onlangs nog een motie aannam om dat niet te doen.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft 8 november de onteigening van ruim 100 hectare voor de Groenzone Berkel-Pijnacker goedgekeurd, blijkt uit een publicatie in de Staatscourant van woensdag. Tegen dit koninklijk besluit is geen beroep mogelijk.

De onteigening heeft betrekking op gronden in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker, die nu nog in gebruik zijn als weidegebied en glastuinbouw. Opdrachtgever is de provincie Zuid-Holland die in het gebied de zogeheten Groenblauwe Slinger wil realiseren, ”een mooi, waterrijk natuur- en recreatiegebied”. Het gebied verbindt het Groene Hart met Midden-Delfland en moet voorkomen dat Den Haag en Rotterdam aan elkaar groeien.

De Kamer nam onlangs een motie aan van CDA en PVV, om niet langer te onteigenen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De motie kreeg steun van VVD, SGP en Christenunie. Staatssecretaris Henk Bleker (ELI) wil onteigening niet geheel uitsluiten.

Het regeerakkoord rept niet over het onteigenen van landbouwgrond. Wel staat er dat geen nieuwe besluiten tot ontpoldering worden genomen. Bovendien is besloten geen nieuwe grond aan te kopen voor de EHS.

De plannen voor de Groenzone dateren uit 2001. In totaal wordt 580 hectare omgezet in recreatienatuur, met daarbij de nieuw te graven Berkelse Vaart. De zone moet in 2013 klaar zijn.
Bij het ontwerpbesluit waren elf zienswijzen ingediend; deze hebben in twee gevallen tot aanpassing geleid. Ook het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk; de Raad van State heeft op 10 november de laatste beroepen afgewezen.

1267717

Eén reactie

  • no-profile-image

    heel

    er zijn ook mensen in Nederland, die het juist goed vinden dat er verbindingszones zijn en bijkomen. Daarover is 20 jaar vergaderd en nu opeens, zelf met een CDA, die het vroeger op de rol zette, zou het afgelopen zijn. Wat een draaikonten.

Of registreer je om te kunnen reageren.