Home

Nieuws 245 x bekeken 3 reacties

Het landschap: straks alleen de foto’s nog?

Utrecht – Landschapsbeheer Nederland vreest dat wereldberoemde Nederlandse landschappen de komende jaren langzaam maar zeker zullen aftakelen. ”Hebben we straks alleen nog de foto’s van het Nederlandse landschap?”, vraagt Landschapsbeheer zich af.

De aftakeling van het landschap is volgens de organisatie het gevolg van het feit dat het kabinet bezuinigt op het landschap en ook de regierol erover opgeeft. Dit mag wat Landschapsbeheer Nederland betreft niet gebeuren.

Directeur Arno Willems van Landschapsbeheer Nederland heeft begrip voor bezuinigingen in een economisch moeilijke tijd. Maar de korting van minstens 25 procent op het beheer van het landschap vindt hij buitensporig. ”Onderzoeksbureau KPMG becijferde dit jaar dat jaarlijks 418 miljoen euro nodig is voor het behoud van onze waardevolste landschappen. Dit kabinet zal maximaal 100 miljoen beschikbaar stellen.”

Willems: “Zeker is dat het landschap hier zichtbaar onder gaat lijden. Het onderhoud van heggen, poelen, knotwilgen, houtwallen, wandelpaden, singels, heidevelden en holle wegen; het zal minder worden, of zelfs geschrapt. Terwijl dat eigenlijk niet kan, want ons buitengebied heeft onderhoud nodig, net als de stad. Door deze bezuinigingen komt dan ook de kwaliteit van ons erfgoed in het geding.”

De bezuinigingen zijn niet het enige probleem, signaleert Landschapsbeheer. “Het kabinet draagt ook de regie over het landschapsbeheer over aan provincies en gemeentes, zonder een opdracht mee te geven. Dit zal leiden tot symboolpolitiek bij gemeenten die daadkrachtig willen overkomen door bijvoorbeeld bedrijventerreinen op zichtlocaties aan te leggen. In een tijd waarin veel bedrijfsruimte onbenut blijft, is dit veelal zinloos.”

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Dat onze karakteristieke en unieke landschappen verwerden tot kraak- en smaakloze cultuursteppen was te danken aan de "boerenvooruitgang". Dat de aanvankelijk met zorg veiliggestelde snippers die nog aan de oude glorie herinnerden volkomen naar de kloten zijn geholpen, wijten we aan onverschillige politici, beherende instanties en vooral aan de zogenaamde natuurontwikkelaars. Dat zijn namelijk de lieden die ons landschap als kostbare cutuurfactor ongenadig in elkaar gemept hebben. Daarom stel ik voor om bij de OVP op de rotonde Knardijk - Oostvaardersdijk een uit gesmolten hoogovenslakken gegoten sculptuur van Frans Vera te plaatsen met de eretitel "Sloper des Vaderlands"!

  • no-profile-image

    De zoveelste prediker voor eigen parochie. Laat het landschap nu maar aan de landbouwers i.p.v. aan deze milieuclubs met vaak desastreuze opvattingen over plattelandsinrichting. Er zijn nog veel te veel naïeve burgers die middels staatsloten en donatie's meewerken aan deze zelfingenomen, autocratische instituten.

  • no-profile-image

    Roept u maar niet meer, Leen. Er is vast en zeker in de NOP wel ergens een cursus 'Nederlands lezen en begrijpen voor horken' te volgen! In L u t t e l g e e s t bijvoorbeeld! Ik preek verdorie helemaal niet voor eigen parochie maar geef alleen aan hoe het zo gekomen is dat alle kraak en smaak uit ons landschap zijn verdwenen. Wou jij soms gaan beweren dat dit niet is begonnen met de Ruilverkavelingen uit de jaren '50 en '60? En dat zorgzame en bewuste natuurbeschermers in de halve eeuw na de 2e wereldoorlog heel veel waardevols wisten te behouden? En dat dit alles naar de kloten is geholpen door de huidige generatie natuurbarbaren? Met Vera en Breeveld voorop!

Of registreer je om te kunnen reageren.