Home

Nieuws 175 x bekeken

Herziening perceelsregister zo goed als afgerond

De herziening van het perceelsregister is bijna klaar.

Dienst Regelingen (DR) heeft alle 245.000 opmerkingen, die boeren hebben gemaakt bij de nieuwe areaalafmetingen inmiddels verwerkt. De betreffende 73.709 boeren hebben alle nu ook een brief ontvangen van DR om de perceelsregistratie te controleren, schrijft staatssecretaris Henk Bleker (ELI) aan de Kamer. Daarvoor hebben ze twee weken de tijd.

Bij DR zijn negentien knelgevallen gemeld, waarvan er inmiddels veertien naar tevredenheid van de ondernemer zijn afgehandeld, aldus Bleker. In zes gevallen voert de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een veldcontrole uit.

Ruim 3.400 van de genoemde 73.709 landbouwers hebben de oppervlakte naar beneden bijgesteld; het gaat om kleine bijstellingen voor in totaal 1.486 hectare. Boeren konden daarnaast een deel van de sloten meetellen; in totaal is voor 4.173 hectare aan slootmarge aangevraagd.

Brief aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage perceelregistratie

Of registreer je om te kunnen reageren.