Home

Nieuws 255 x bekeken

’Goed kijken naar geologierisico’s aardwarmte’

Zoetermeer – Om onverwachte risico’s voor diepe warmteboringen tegen te gaan, moet gekeken worden naar onvoorspelbaarheid van geologische opbouw. Dat stellen de twee teeltbedrijven met aardwarmte-ervaring Van den Bosch Vleestomaten en Ammerlaan. Zij hebben een stappenplan opgesteld voor de winning van aardwarmte voor de glastuinbouw.

Fouten in de geologie kunnen tot extra kosten leiden. Een recent voorbeeld is de boring bij Duijvesteijn, waar een poreuze steenlaag tot problemen leidde. Doordat de boorvloeistof wegstroomde, daalde ook het vloeistofniveau in de put zeer snel, waardoor de put voor een deel instortte en de boor bleef vastzitten. Dat kan tot tonnen extra kosten leiden.

Volgens de teeltbedrijven mogen afwijkingen in het boorplan als gevolg van een fout in de geologie niet zomaar voor rekening van de opdrachtgever komen. Tot nu toe legt de boormaatschappij in het boorcontract problemen door een afwijkende geologie bij de opdrachtgever neer. Of dat in het geval van Duijvesteijn ook is gebeurd, is niet duidelijk.

Volgens Jan Smits, programmaleider van het programma Kas als Energiebron zal het programma in 2011 meer aandacht besteden aan deze onvermoede risico’s. ”Bij Duijvesteijn zag je een heel ander gesteente dan bij Ammerlaan dat op drie kilometer boorde. Het gaat erom dat tuinders bij tegenvallers niet steeds aan het korte eind trekken.” In het stappenplan staan contractvormen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Of registreer je om te kunnen reageren.