Home

Nieuws 277 x bekeken 15 reacties

Europa zet problemen Natura 2000 op agenda

Den Haag - Op initiatief van Nederland heeft de nieuwe EU-voorzitter Hongarije de uitvoeringsproblemen van Natura 2000 op de agenda van de landbouw- en milieuministers gezet.

Volgens staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) is dit het begin van de erkenning dat de aanleg van het Europese natuurnetwerk niet overal van een leien dakje gaat. Onder meer Oostenrijk, Duitsland en Hongarije zelf zouden tegen dezelfde moeilijkheden aanlopen als Nederland.

“Het is voor het eerst sinds tijden dat dit aan beide tafels wordt besproken”, zegt Bleker in een interview met agd.media, dat op 31 december wordt gepubliceerd. “We gaan op korte termijn inventariseren welke landen met welke problemen hebben te kampen. Vervolgens wordt bekeken welke oplossingen daarvoor zijn.”

Tot nu toe is de ruimte voor aanpassingen aan het Natura 2000-beleid altijd zeer beperkt geweest. In een reactie op een brief van voormalig premier Balkenende liet de voorzitter van de Europese Commissie Barroso vorig jaar weten er niets voor te voelen de regels te versoepelen. Volgens hem was dat ook helemaal niet nodig.

Nederland zit vooral met de ammoniakneerslag op de beschermde natuurgebieden in haar maag. Op veel plaatsen is de depositie te hoog, waardoor veehouderijen in de omgeving in hun ontwikkeling worden beperkt. Dit moet worden opgelost met de zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), maar die is voorlopig nog niet klaar.

Bleker heeft zichzelf tot het einde van volgend jaar gegeven de ammoniakproblematiek uit de weg te ruimen. Lukt niet, dan beschouwt hij Natura 2000 in Nederland als onuitvoerbaar.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Weer zo'n uitspraak van Bleker die hij tzt zal (moeten) terugnemen.

 • no-profile-image

  Bleker moet eerst eens leren te zwijgen. Vervolgens zou hij pogingen kunnen gaan ontwikkelen om zich in de dossiers te verdiepen. Daarna kan dan een weile nagedacht, georiënteerd en zo nodig héroverwogen worden. Het zou mij erg verbazen als hij daarna nog zulke ferme taal uitslaat!

 • no-profile-image

  Zou jij ook moeten doen herkauwer

 • no-profile-image

  Jan 1, maak jij misschien per ongeluk gebruik van het IP-adres van jouw zoon? En noem jij jezelf op jouw andere account misschien jagertje?

 • no-profile-image

  Blij met de inzet van dhr. Bleker op dit dossier. Zelf blijf ik van mening dat daarnaast juist ook een aanpassing van de NB-wetgeving in Nederland op zijn plaats is. Gebeurt dit laatste niet, dan kan economisch en ondernemend Nederland het voorlopig wel even vergeten. Want het probleem van uitvoerbaarheid zit NIET in Brussel, maar in onze eigen onder Paars vastgestelde wetgeving.

  De Crisis en Herstelwet biedt alleen soelaas aan een aantal majeure projekten van algemeen belang. De PAS zou soelaas moeten bieden aan een oplossing voor de N problematiek. In mijn beleving slaagt de PAS hier NIET in.
  En mocht de PAS wel slagen dan wordt de beschikbare ruimte 'verdeeld' onder alle N-uitstoot sectoren. Dus ook industrie en verkeer! Een politieke keuze dus waarbij de landbouw het wellicht helemaal kan vergeten!

 • no-profile-image

  Door het hele Natura 2000 gedoe zijn veel mensen afgeknapt op het CDA, Cees Veerman heeft namenlijk zoveel Natura 2000 gebieden aangewezen. Het is echt niet zo dat paars hier alleen schuldig aan is

 • no-profile-image

  De aanwijzing op zich is niet het probleem. Wel de wijze waarop Nederland de Vogel en Habitatrichtlijn heeft omgezet in nederlandse wetgeving. Hierbij heeft nederland aanzienlijk meer soorten flora en fauna aangewezen dan strikt nodig was. Onlangs verscheen hierover een heel duidelijk rapport dat momenteel wordt besproken. En je hebt gelijk door te stellen dat niet alleen paars hier aan schuldig is. Echter, bij de vaststelling van de o zo gehate Natuurbeschermingswet zat het CDA volgens mij (1998) in de oppositie. Maar ook vanuit deze rol en verantwoordelijkheid hebben ze dit niet tegen kunnen houden. Sterker nog, ik denk dat alle partijen niet voorzien hebben welke impact deze wet zou krijgen.

 • no-profile-image

  Wim Brus gaat hier wel eventjes voorbij aan het feit, dat een klein en tot in de uithoeken ge-urbaniseerd en klémgeëxploiteerd land als het onze (nog altijd) over een verbluffend rijk geschakeerd landschap met de daarbij behorende veelzijdig gedifferentieerde botanische- en zoologische biodiversiteit beschikt. Dat breng bestuurlijk-zorgzame verantwoordelijkheid met zich mee! N2000 en EHS zijn absoluut geen luxe-producten die door 'linkse rakkers' werden bedacht. Opeenvolgende kabinetten zagen en namen vanaf de vroege jaren '90 hun verantwoordelijkheid om voor de huidige en komende generaties een leefbaar land te creëeren en na te laten. Het actuele CDA/VVD/PVV-monstrum is daarbij een ongehoorde bedreiging voor landschap, natuur, milieu, ecosysteem, biodiversiteit én leefbaarheid! Daarom is het wel een erg bijzonder politiek-bestuurlijk fenomeen, dat uitgerekend CDA-prominent Cees Veerman tijdens diens ministeriële bewindsperiode eigenmachtig het aantal nationale N2000 gebieden sterk uitbreidde en daaraan tevens veel strengere beleids- en beheervoorwaarden verbond dan die welke door de EU gehanteerd worden. Veerman gaf daarmee blijk van inzicht. Dat is helaas een verworvenheid waarvan het CDA - ondanks een genadeloze vrekiezingsnederlaag - nog altijd geen smeerkaas gegeten heeft!

 • no-profile-image

  hopelijk krijgt dhr henk bleker gelijk.

 • no-profile-image

  Herkauwer, wat heb jij gesnoven?

 • no-profile-image

  Slechter dan Verburg kan Bleker het niet maken, ook al had Gerda dan maar haar kuif in de bleek gezeten. Hoezo gesnoven Kritische Lezer? Ik dacht dat mijn verhaal tamelijk objectief en duidelijk was?

 • no-profile-image

  In plaats van gezeten moet er natuurlijk geZET staan!

 • no-profile-image

  Je staat Veerman te bewieroken. Ik heb je wel eens anders gehoord. Veerman en inzicht? Dat zijn echt 2 heel verschillende zaken. Als Veerman zoiets doet dan moeten er meteen bellen gaan rinkelen. Dat weet jij als geen ander!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer, ik wilde een vrolijke noot laten klinken in dit niet erg luchtig stemmende forum. Natuurlijk weet ik ook wel dat Veerman's enige doel is om de natuur te VERMARKTEN! Hij promoveerde destijds niet voor niks op het vlugschrift 'Grond en Grondprijzen'. Daarom greep hij tussen 2001 en 2004 zijn kans en plempte als minister zoveel mogelijk gebieden op de N2000 lijst. Want hij wist toen al dat daar weldra vele miljarden mee te verdienen zullen zijn! Janrap de Graeff en zijn maat Crhis Kalden leverden hem alreeds de NM/SBB hectaren uit. Gratis en voor niks! Cees is nu dagdelen druk met het afgrazen van de Mokumse lommerds en pandjeshuizen om scrupuleloze veilingmeesters voor uitvoering van zijn Masterplan te vinden. Tussendoor vertoefd hij in gelegenheidslokaties op de Wallen. Uiteraard op kosten van de werkgever. Want voor niks gaat straks de zon onder! We mogen hopen dat, op een halalwreed doch ongenadig moment, de wal deze wrakke beurtschipper zal keren.

 • no-profile-image

  Hoewel ik de kans op misvatting daarover in een zeevarende natie als de onze klein acht, wil ik hier met klem stellen, dat het in mijn vorige bijdrage gaat om het halalgehalte van de natuurlijke Hollandse oevers! Die zijn wis en waarachtig in staat om een onbedreven laverend veerman tot de orde te roepen.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.