Home

Nieuws

EU-parlement stemt in met begroting 2011

Straatsburg - Met kritiek op Nederland en Groot-Brittannië, maar ook met lof, is een verdeeld Europees Parlement woensdag akkoord gegaan met de begroting van de Europese Unie voor volgend jaar.

Met de instemming op de valreep komt een einde aan wekenlang getouwtrek tussen het parlement en de 27 lidstaten, waarbij vooral Londen en Den Haag dwarslagen.

De fractieleider van de sociaaldemocraten in het Europarlement, de Duitser Martin Schulz, laakte Groot-Brittannië en Nederland als degenen die "niet bereid waren een compromis te sluiten met het parlement.'' Andere afgevaardigden prezen de volhardende houding van Londen en Den Haag tegen het streven van het parlement naar meer eigen inkomsten voor de Europese Unie.

Het parlement stemde uiteindelijk in met een verhoging met 2,9 procent van het budget voor volgend jaar tot 126,5 miljard euro. Aanvankelijk was de wens 6 procent, maar lidstaten vonden dat te veel gezien de nationale bezuinigingen.

De Europarlementariërs slikten de beperkte stijging, maar eisten in ruil wel meer zeggenschap over de financiering van de unie op de lange termijn. Hier wilden de EU-landen niet verder gaan dan de toezegging dat zij mogen meepraten, maar dat de lidstaten het laatste woord houden. Landen als Nederland en Groot-Brittannië zijn bang dat het parlement bijvoorbeeld een eigen Europese belasting wil invoeren

Het Europarlement moest met de toezegging genoegen nemen, omdat er anders geen nieuwe begroting zou komen. Dat zou betekenen dat de financiering van de unie volgend jaar op het niveau van dit jaar zou worden gehandhaafd. Daarnaast wilden de afgevaardigden de voorzitters van de unie in 2011, Hongarije en daarna Polen, niet opzadelen met een slepend begrotingsprobleem.

PvdA-Europarlementariër Thijs Berman constateert dat het budget zeer gering wordt verhoogd. "Nu kunnen we in 2011 dan toch van start gaan met het zo dringend nodige Europese toezicht op de banken en met de oprichting van de Europese buitenlandse dienst."

Zijn GroenLinks-collega Bas Eickhout stelt dat de toezeggingen van de lidstaten niet meer zijn dan een bevestiging van het Verdrag van Lissabon. "Als landen als Nederland iedere keer wanneer we het over de meerjarenbegroting hebben het Verdrag van Lissabon ter discussie stellen, zal elk besluit over financiering hierdoor worden overschaduwd."

Of registreer je om te kunnen reageren.