Home

Nieuws

EU draagt 7 miljoen euro bij aan bestrijding plaagdieren

Brussel – De Europese Commissie heeft ingestemd met een bijdrage van 7 miljoen euro aan programma’s ter bestrijding van plaagdieren die schade toebrengen aan gewassen.

De grootste bijdrage gaat naar Portugal, dat al enkele jaren wordt geteisterd door het dennenhoutaaltje. Ook Spanje krijgt steun voor de bestrijding van het dennenhoutaaltje, na een incidentele vondst.

Duitsland en Italië krijgen een bijdrage voor het toezicht op de Aziatische en Oost-Aziatische boktor. Ook Nederland werd recent opgeschrikt door vondsten van beide boktorren.
Frankrijk en Cyprus tenslotte krijgen Europese steun voor de controle op het voorkomen van de rode palmtor.

De Europese Unie trok sinds 1997 slechts twee maal meer geld uit voor de bestrijding van voor planten schadelijke diertjes.

Of registreer je om te kunnen reageren.