Home

Nieuws 182 x bekeken

Drenthe geschikt voor agroparken

Assen - Agroparken zijn goed mogelijk in Drenthe. Dat is de conclusie van een haalbaarheidsstudie van Wageningen UR in opdracht van de provincie. Clustering van bedrijven biedt bovendien kansen aan de sector om uit de huidige defensieve positie te komen.

Volgens de onderzoekers kunnen agroparken bijdragen aan efficiënter energiegebruik en verlaging van de publieke kosten voor infrastructuur. Bovendien kunnen op deze manier de opbrengsten van landbouwproducten eerlijker over de deelnemers in de keten worden verdeeld.
Dat laatste is meteen ook een belemmering. De verwerkende industrie hanteert een verdeel-en-heers-politiek en is gebaat bij relatief kleine primaire producenten; agroparken zouden de positie van grote afnemers kunnen aantasten, zo stelt Wageningen UR.
Andere complicaties zijn verdeeldheid binnen landbouworganisaties over de gewenste koers van de sector en maatschappelijke weerstand. Een agropark zonder intensieve veehouderij zou het tweede bezwaar kunnen wegnemen.

In een reactie stelt de provincie te willen meedenken met private plannen voor clustering, maar zelf geen initiatieven te ondernemen. Drenthe onderschrijft de aanbeveling van de onderzoekers dat daarbij zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij bestaande ontwikkelingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.