Home

Nieuws 200 x bekeken

Commissie bodem: stem monitoring milieugevolgen beter af

Den Haag – De evaluatie van het mestbeleid via het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is goed.

De evaluatie is daarmee bruikbaar om te gebruiken voor besluitvorming over de inrichting van het meetnet in de toekomst. Dat concludeert de Technische Commissie Bodem, (TCB).

De efficiëntie van de monitoring voor nationaal beleid kan niet inhoudelijk worden beoordeeld, omdat de ministeries de informatiebehoefte voor nationaal beleid onvoldoende hebben geconcretiseerd. TCB herhaalt haar aanbeveling om de verschillende nationale en regionale monitoringsactiviteiten beter op elkaar af te stemmen. ”Bij meer samenhang tussen meetnetten kan tegen lagere kosten meer worden gemonitord dan thans het geval is”, aldus de commissie.
TCB heeft hierbij de voorkeur voor een scenario waarbij het meetnet geminimaliseerd wordt tot de Europese verplichtingen voor de nitraatrichtlijn, aangevuld met de informatiebehoefte voor de totale gevolgen voor het milieu van het nationale mestbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.