Home

Nieuws

Brabant legt aankoop EHS stil

Den Bosch – De provincie Noord-Brabant legt de aankopen van nieuwe gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) stil.

Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant besloten. Contractueel toegezegde aankopen gaan nog wel door. Het gaat dan om aankopen die nog afgewikkeld moeten worden, omdat de overeenkomst al is gesloten.

GS heeft tot de aankoopstop besloten omdat er voorlopig geen aanvullende middelen van het rijk naar de provincie komen om gronden aan te kopen. Vanwege de aangekondigde herijking van de EHS wil de provincie alleen grond gaan verwerven in EHS-gebieden die voor 2018 gerealiseerd moeten worden. Tot het moment waarop duidelijk wordt om welke gebieden het gaat, ligt de aankoop stil.

Ook in het ruilen van gronden gelegen buiten de EHS tegen gronden binnen de EHS last Brabant een pauze in. "Verder ruilen van gronden leidt tot een groter en nog steeds versnipperd EHS-bezit, mogelijk niet op de juiste plaatsen", legt de provincie uit. Grondruil buiten het EHS-gebied, bijvoorbeeld voor structuurverbetering voor de landbouw of voor waterberging, gaan wel door. Ook vijf wettelijke herkavelingsprojecten gaan door. Het gaat dan om de drie klassieke landinrichtingsprojecten Baarle-Nassau, Zundert en De Hilver en de twee wettelijke herverkavelingen Weerijs-Zuid en Wintelre-Oerle.

Of registreer je om te kunnen reageren.