Home

Nieuws

Bond van Boomkwekers bij LTO Nederland

Den Haag - De Bond van Boomkwekers komt per 1 januari volledig onder de paraplu van LTO Nederland.

Dat meldt voorzitter Albert Jan Maat van LTO. "We hebben er lang over gesproken, maar de afspraken zijn nu definitief gemaakt", aldus Maat, die blij is met het besluit. "De primaire sector moet een beetje weerbaarder worden. We staan sterker als we gezamenlijk optrekken en met één mond naar buiten treden", aldus Maat.

De Bond van Boomkwekers stapte in 2005 uit het nieuwe federatiemodel van LTO Nederland, omdat ze het organisatiemodel te beklemmend vonden. De bond wilde wel samenwerken met LTO Nederland, maar dan alleen betalen voor afgesproken beleid en geen vaste contributie afdragen aan LTO. In 2006 ging de Bond weer in gesprek met LTO over verdere samenwerking. Dat resulteerde in 2009 tot een verregaande vorm van samenwerking. Vanaf 2011 valt de organisatie volledig onder de paraplu van LTO.

LTO Nederland is ook met de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) in gesprek om de organisatie volledig onder LTO te laten functioneren. Er is al jaren een intensieve samenwerking tussen de vakgroep pluimveehouderij van LTO en de NOP, maar NOP is tot nu toe een zelfstandige organisatie. Maat hoopt in 2011 tot een definitieve samenvoeging te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.