Home

Nieuws 2 reacties

BoerenNatuur wil gronden Staatsbosbeheer

Drachten – BoerenNatuur wil graag natuurgebieden van Staatsbosbeheer overnemen. Dat zegt voorzitter Everhardus Togtema.

Het gaat om gronden die buiten de Ecologische Hoofdstructuur liggen en die wat staatssecretaris Henk Bleker betreft door Staatsbosbeheer worden afgestoten.

BoerenNatuur is een samenwerkingsverband van enkele tientallen agrarische natuurverenigingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland, die samen enkele tienduizenden hectare natuur agrarisch beheren. Volgens Togtema zijn voor overname van gronden van Staatsbosbeheer wel subsidies nodig.

Togtema stelt dat de financiering van agrarische natuurverenigingen onder druk staat. Zo is de financiering van het landelijk werk van Natuurlijk Platteland Nederland er nog steeds niet. BoerenNatuur zelf heeft volgens Togtema van de provincies Friesland en Groningen de toezegging dat nog voor de jaarwisseling de helft van de kosten worden overgemaakt.

Togtema hoopt dat de samenwerking tussen koepels van natuurverenigingen doorzet. Specifiek noemt Togtema samenwerking met Veelzijdig Boerenland, dat verenigingen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht vertegenwoordigt.

”Wij willen naar een aansprekend en gezaghebbend landelijk netwerk dat de besprekingen rond het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid aankan. Die gesprekken willen we aangaan als invloedrijke organisatie met een groot draagblak van de achterban.”

Laatste reacties

  • no-profile-image

    ans

    Waarom moeten deze gronden buiten de EHS zijn die men kan over nemen . Landerijen binnen deze EHS die nog niet ingericht zijn in deze natuur onzin kunnen net zo goed over genomen worden . Deze gronden kunnen beter beheerd worden door een agrarier dan de zogenaamde natuurfiguren die er een natuur bende er van maken. Gegroet hans

  • no-profile-image

    Dit zijn jagersclubs! De laatsten waaraan Hank Bleker het erfgoed voor komende generaties mag verpatsen is wel aan dat soort 'beheerders'! Dan nog liever naar Veerman's Projectontwikkelaars NM bv in 's Gravenland!

Of registreer je om te kunnen reageren.