Home

Nieuws

Boeren houden grondprijzen op peil

Rijswijk - Het zijn vooral de boeren die de prijzen van agrarische grond op peil houden, meldt makelaardij LTO Vastgoed.

Het Rijk heeft een rem gezet op het aankopen van grond voor natuur door provincies. En ook gemeenten die als gevolg van de economische crisis nog ruim in de grond voor bouwprojecten zitten, laten het afweten.

De hectische situatie van 2008, toen er grote bereidheid was om agrarische grond te kopen, is dit jaar niet teruggekeerd. Wel is te merken dat een betere melkprijs en hogere graanprijzen hebben geleid tot betere rendementen van bedrijven. Daardoor staat de markt nu vooral in het teken van bedrijven die streven naar schaalvergroting en is er belangstelling voor aankoop van losse stukken grond. De percelen met bedrijfsgebouwen gaan nog steeds moeizaam van de hand en tegen licht lagere prijzen, aldus LTO Vastgoed.

Al met al kan de bereidheid van boeren om te kopen het afhaken van andere partijen in de markt goedmaken op de grondmarkt. Daardoor blijven de prijzen op peil. Banken werken mee aan grondtransacties, maar het is veel moeilijker om financiering te krijgen voor aankopen van bedrijfsgebouwen. Dat werkt niet in het voordeel van oudere melkveehouders, die zonder opvolger zitten en nu hun bedrijf willen verkopen voordat hun melkquotum door Europees beleid geen waarde meer heeft.

De prijs van intensieve veehouderijen hangt sterk af van de mogelijkheden die er zijn om het bedrijf uit te breiden. In de glastuinbouw zijn de prijzen stabiel, nadat ze de afgelopen twee jaar met 20 tot 30 procent waren gedaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.