Home

Nieuws 15 reacties

Bleker wil boer-boertransport van mest versoepelen

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker (ELI) wil in overleg met de sector bezien of de voorwaarden voor het zogeheten boer-boertransport van dierlijke mest kunnen worden versoepeld.

Die toezegging deed Bleker woensdagmiddag in een debat met de Tweede Kamer over het mestbeleid. Zo’n versoepeling moet zich wel verdragen met de Europese regels voor mestgebruik.

Met name VVD en SGP hadden om de versoepeling gevraagd. Nu is het zo dat boeren 85 procent van hun mest (gemeten in fosfaat) op eigen grond moeten afzetten; de resterende 15 procent mag dan naar boeren binnen een straal van 10 kilometer gaan.

Verder zegde Bleker de Kamer toe dat hij winterkoolzaad wil toelaten als volggewas op Groningse akkers en dat hij de tarieven voor mestexportcertificaten mogelijk verlaagt, als de kosten dit ten minste toelaten. De Kamer wordt daar in de tweede helft van 2011 over bericht.
Komend voorjaar wil Bleker een lange termijnvisie op de mestproblematiek gereed hebben. Daarin wil hij de verlenging dan wel afschaffing van de dierrechten meenemen. ”Mest moet weer een positieve klankkleur krijgen”, aldus Bleker.

De staatssecretaris zei dat hij daarbij de inbreng van de coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV wil betrekken. Deze partijen willen per 2015 af van de dierrechten en willen sterk inzetten op mestverwerking; dit moet het gebruik van kunstmest in de toekomst overbodig maken.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  rtl

  deze Man gaat een standbeeld krijgen!

 • no-profile-image

  Neem in die lange termijnvisie dan meteen het verhaal van Henk van der Pol mee. Dit om nog meer geblunder in de toekomst te voorkomen. Ik heb trouwens sterk de indruk dat men al begonnen is met sporen uitwissen.

 • no-profile-image

  Bleker kan zovéél zeggen. Hij zou er beter aan doen om te zwijgen totdat hij alle in's en out's van de mestwetgeving binnestebuiten heeft gekeerd. En ik verzeker hem: daar krijg je viezere jatten van dan van het aanvatten van Shetlandponydrollen! Kritische Lezer, natuurlijk is het grote verdonkeremaanwerk aan de Bezuidenhoutseweg al tijdenlang in volle gang. Iedere bureauambtenaar is verplicht om na het dagelijkse shitwerk ten departemente 's avonds een boterhamtrommeltje vol met zwarte mest mee naar huis te nemen. Dat heeft Gerda in haar final minute nog op de valreep besloten! Zodat op den duur ook RTL gelijk krijgt. Henk Bleker krijgt namelijk t.z.t beslist een standbeeld. Naast het Peerd van Ome Louks. De Hurkende Boer!

 • no-profile-image

  Er is dus al een goed begin gemaakt als ik het goed begrijp, Herkauwer. Als iedere ambtenaar dat broodtrommeltje nu eens niet mee naar huis neemt, maar verplicht naar een akkerbouwer of extensieve veehouder brengt en dat net zo lang tot deze bedrijven voldoende bemesting hebben om de rechtsongelijkheid op te heffen. Uiteraard worden deze overuren niet betaald.

 • no-profile-image

  Prima plan Kritische Lezer. Dan kan hobbyfokker Henk zijn Oldambter ponyweide lekker zwart gaan overbemesten en komt de staatssecretaris met schone jatten van zijn ambtelijke mestoverschotten af! Wat zal de top van LNV terughunkeren naar de tijden van SG (rossige) Tjib en DG (vette) Chris. Want toen vielen de overcomplete referendarissen als rotte peren uit de Haagse liftkokers. Zonder goed gevulde afterlunchboxjes!

 • no-profile-image

  Goed voornemen, de slinger is te ver doorgeslagen. Prakties omgaan met bemesten is een must. Anders kost het klauwen vol geld en de boer en de grond worden zo arm als de mieren. Weg met die onzin regels en alleen maar die gestoelt zijn op goede praktijk!

 • no-profile-image

  Dierenvriend, wij hielden in de eerste maanden van 2010 twee zeer belangrijke forumdiscussies in agd, namelijk: "chauffeur met teveel kippenmest in duitsland" en "puber verdubbeld omzet mesthandel". In die fora droegen vooral Jan van der Pol en enkele anderen veel informatie aan waaruit duidelijk bleek,dat de Mestwetgeving op volkomen willekeur en absoluut foutieve aannames en berekeningen berust. Maar in deze vernieuwde internetkrant heb ik de teksten van die twee fora niet meer kunnen terugvinden. Hopelijk zijn er toch kopieën van bewaard gebleven.

 • no-profile-image

  Ik heb de redactie van AGD ook al gevraagd om de reacties van het forum "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland" toe te voegen. Bij "laatste reacties" staat het forum wel genoemd, maar niet de reacties. Het AGD vindt het niet de moeite waard om op te reageren, helaas. Ik kan Henk van der Pol anders ook wel even vragen of hij de brief die hij aan het ministerie schreef nog eens op de forums wil zetten. Daarin staat ook duidelijk wat er mis is met de berekeningswijze en het voordeel is dat je niet door dat hele forum heen hoeft te lezen. Ik denk dat ik hem dit weekeinde nog wel zie.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer, ik hoop dat iemand de beide mestfora separaat heeft opgeslagen en/of uitgedraaid. Ik heb er wel delen van uitgedraaid maar niet alles. En de door mij in favorieten opgeslagen bestanden zijn wat deze dossiers betreft leeg. Nét als in dit agd 'archief'! Ik neem dit erg hoog op, want het lijkt op het bewust vervreemden (door agd redactie) van bewijsmateriaal dat voor erg veel gedupeerde mestwetslachtoffers erg belangrijk kan zijn. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn van een agri-medium!

 • no-profile-image

  Het zou zomaar kunnen, Herkauwer. Opvallend is wel dat er niets werd gedaan met de informatie die daar uitgebreid werd besproken, terwijl er wel meegelezen werd. Je zou denken dat onafhankelijke journalisten daar een keer iets mee zouden doen. Maar zoals gezegd: ik zal Henk vragen of hij de brief nog eens wil plaatsen. Hier wordt het broddelwerk van LNV heel duidelijk in uitgelegd.

 • no-profile-image

  Trouwens, wees gerust! Ik heb beide fora wèl uitgedraaid.

 • no-profile-image

  akkoord met minder zinloze bureaucratie.

 • no-profile-image

  Oké Kritische Lezer, dan staat dat in ieder geval zwart op wit en wat met inkt geschreven is, valt met geen bijl meer weg te hakken! Je hebt trouwens wél een punt: alles wat er in de fora de revue passeert kan door de internetredactie meegelezen - en dus ook journalistiek gebruikt - worden. Persoonlijk zou ik daar geen moeite mee hebben, maar liever zag ik dan een samenspraak om er het beste uit te halen voor de - in dit geval agrarische - achterban. Overigens vertelde Spotvogel me indertijd dat hij een heel dik dossier met Minasgatenellende van Henk van der Pol ontvangen.heeft. We moeten komende winter de koppen maar eens bij elkaar steken zou ik zeggen.

 • no-profile-image

  Oké. Ik zal het doorgeven aan Henk. Ik blijf me er ondertussen wel over verbazen dat het AGD hier niets mee doet. Men zou bv. zelf eens bij Wageningen kunnen informeren hoe het zit. Het heeft er alle schijn van dat we niet met onafhankelijke journalistiek van doen hebben.

 • no-profile-image

  Ik twijfel er al jarenlang aan of er in dit land uberhaupt nog wel sprake is van vrije nieuwsgaring en onafhankelijke journalistiek. Vrijwel alle media zijn immers in handen van slechts enkele holdings en zowel verslaggevers (vr/m) als redactiemedewerkers en hoofdredacties zijn met handen en voeten gebonden aan de oekazen van bovenaf. Zo krijgt men vanzelf het soort berichtgeving zoals in het vroegere Oostblok en in het huidige Noord Korea en Birma. Of in het 'actule' en 'democratische' Nederland!

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.