Home

Nieuws

'Akkoord voor tuinbouwtarief energiebelasting'

Brussel - De Europese Commissie stemt in met verlenging van het Nederlandse tuinbouwtarief voor energiebelasting. De regering verlengt het tarief daarop voor de jaren 2011 en 2012.

Volgens het Productschap Tuinbouw (PT) bespaart het tarief de sector zeker enkele tientallen miljoenen euro’s. Met dit verlaagde tarief is de belastingdruk van energiebelasting voor de glastuinbouw vergelijkbaar met die van andere energie-intensieve sectoren. De Europese Commissie ging volgens het PT mede akkoord omdat de tuinbouw als tegenprestatie belooft een CO2-sectorsysteem in te voeren.

Eerder bleek uit rapporten van adviesbureau CE Delft en het landbouweconomisch instituut LEI dat de sector nauwelijks zonder het verlaagde belastingtarief kan. De gedachte als alternatief voor het verlaagde tarief een investeringssubsidie in te voeren werd verworpen door belangenorganisatie LTO.

Het PT benadrukt dat het CO2-sectorsysteem uniek is: geen enkele andere sector legt zichzelf een CO2-plafond op. De energiebelastingtarieven voor volgend jaar zijn met Prinsjesdag bekendgemaakt. Het speciale tarief geldt tot een verbruik van 1 miljoen kuub gas. Voor aardgas verstookt in een WKK-installatie geldt een nultarief omdat slechts één keer energiebelasting wordt geheven, in het geval van WKK’s op de elektriciteit.

Bij een verbruik van 5000 tot 170.000 kuub gas betaalt de glastuinbouw 0,0236 euro. Het normale tarief ligt op 0,1411 euro. In de categorie 170.000 tot 1 miljoen kuub betalen tuinders 0,01989 euro, tegen het normale tarief van 0,0391.

Of registreer je om te kunnen reageren.