Home

Nieuws 233 x bekeken

Procedure boerderijen De Horsten moet over

De gemeente Wassenaar gaat de procedure rond het al dan niet aanwijzen van twee boerderijen en een dienstwoning op het landgoed De Horsten als gemeentelijk monument overdoen.

Het college is tot dit besluit gekomen omdat er tijdens de procedure een aantal "procedurele onvolkomenheden'' is opgetreden. Dat heeft de gemeente dinsdag laten weten. Zo is de besluitvorming over de zienswijzeprocedure te vroeg opengesteld, zodat alle daaropvolgende besluiten niet zorgvuldig zijn genomen, stelt het college. Bovendien bevat het advies van de commissie Welzijn en Cultureel Erfgoed over de kwestie een aantal onjuist- en onduidelijkheden.

De koninklijke familie wil twee naoorlogse boerderijen op het landgoed De Horsten laten slopen om de financiële exploitatie van het terrein rond te krijgen.

Op de vrijgekomen plekken kunnen geïnteresseerde partijen nieuwe woningen neerzetten die erfpachtinkomsten moeten genereren. De plannen voor de sloop stuiten echter op verzet. Onder meer het Cuypersgenootschap en de Stichting Historisch Centrum Wassenaar menen dat de boerderijen een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben. Daarom willen ze dat de gemeente de twee boerderijen aanwijst als gemeentelijk monument. Zij hebben bezwaarschriften ingediend bij de gemeente tegen de verstrekking van de sloopvergunningen.

De Oranjes lijden jaarlijks verlies op de exploitatie van het landgoed, waar prins Willem-Alexander en zijn gezin een villa bewonen. Prins Floris is van plan met zijn gezin een monumentale boerderij aan de kant van Voorschoten te betrekken, prins Pieter-Christiaan overweegt met zijn gezin naar De Horsten te verhuizen en ook prinses Margarita en haar man Tjalling ten Cate willen zich er binnenkort vestigen.

De welstandscommissie van de gemeente Wassenaar twijfelt nog steeds over het verzoek van prinses Margarita om de wandelpaden in het openbare deel van De Horsten te verleggen. Het gezin vindt dat de paden te dicht langs hun beoogde woning lopen. Een groot deel van het koninklijke landgoed is opengesteld voor het publiek.

De gemeente wil op korte termijn een nieuwe aanwijzingsprocedure starten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.