Home

Nieuws

Brabant staakt plattelandssubsidies

De provincie Noord-Brabant heeft besloten voorlopig geen plattelandssubsidies te verlenen.

De provincie besluit daartoe vanwege de bezuinigingen op het rijksbudget voor de investeringen in het landelijk gebied (ILG).De provincie heeft nog wel geld voor de aankoop van gronden in twaalf gebieden, die voorrang krijgen.

Noord-Brabant heeft tot en met 2013 ongeveer 440 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in natuur, water en landbouw. Het merendeel is inmiddels besteed of juridisch hard vastgelegd. De provincie rekent er op dat het beschikbare budget met tientallen miljoenen zal worden verminderd.

”Het is niet verantwoord is nieuwe subsidies toe te zeggen. Daarom last het college een subsidiepauze in”, aldus de provincie. De pauze geldt voor alle subsidies die afhankelijk zijn van rijksgeld, zoals voor inrichting van de ecologische hoofdstructuur, voor landbouwstructuurversterking en duurzame landbouw, voor herstel van het watersysteem en voor recreatieve ontsluiting van het landelijk gebied.

Er blijft tien miljoen subsidiegeld beschikbaar voor beheer van onder meer de ecologische hoofdstructuur, de landbouwontwikkelingsgebieden en verdrogingsbestrijding.

De aankoopstop voor de ecologische hoofdstructuur blijft van kracht – uitgezonderd de twaalf voorrangsgebieden. De provincie verwacht dat na de statenverkiezingen (maart 2011) meer duidelijkheid komt. Dan zijn de resultaten bekend van het overleg tussen rijk en provincies over de herijking van de EHS.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.