Waterzuivering

Waterzuivering in de melkveehouderij
Waterzuivering is van groot belang voor melkveehouderijen. Melkveehouderij waterzuiveringssystemen zorgen voor een goede waterkwaliteit, welke onmisbaar is voor onze Nederlandse koeien. En dan hebben we het nog niet eens over welke waterkwaliteit specifiek voor uw koeien van belang is.
Wat zijn de voordelen van een waterzuiveringssysteem?
  • Gezonde koeien
  • Hogere productie
  • Meer waterdruk
  • Meer capaciteit
  • Geen afzetting in leidingsystemen en nippels
  • Geen biofilm
  • Geen gassen in het water
  • Lage kosten per m3
  • Enorme besparingen ten opzichte van leidingwater
Koeien