Home

Foto & video 5 reacties

Ambitieuze groeiplannen op de tocht

Mestverwerking Fryslân verwerkte in 2015 zo'n 170.000 ton mest. Het gaat om 3,3 miljoen kilo fosfaat. Directeur Jan Scherff wil opschalen. "We kunnen hier jaarlijks 438.000 ton verwerken, oftewel 8,3 miljoen kilo fosfaat." Strengere regelgeving voor mesttransport bemoeilijkt de expansiedrift van het bedrijf.

Bekijk ook de video: 'Bom onder mestverwerking'.

Boerderij nodigt u uit voor het Nationaal Mestcongres op dinsdag 8 maart. Bent u er ook bij? Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Foto

 • Jan Scherff (39) is directeur van Mestverwerking Fryslân in het Friese Wouterswoude. Na een uiterst moeizame start heeft de Brabantse ondernemer het verwerken en exporteren van mest de laatste jaren aan de gang gekregen. Toen hij in 2009 begon, richtte hij zich hoofdzakelijk op de productie van mestkorrels. Dat vlotte niet. De verwerking verliep stroef, de energiekosten waren hoog en de afzet was problematisch. In 2012 ging het bedrijf failliet.

  Jan Scherff (39) is directeur van Mestverwerking Fryslân in het Friese Wouterswoude. Na een uiterst moeizame start heeft de Brabantse ondernemer het verwerken en exporteren van mest de laatste jaren aan de gang gekregen. Toen hij in 2009 begon, richtte hij zich hoofdzakelijk op de productie van mestkorrels. Dat vlotte niet. De verwerking verliep stroef, de energiekosten waren hoog en de afzet was problematisch. In 2012 ging het bedrijf failliet.

 • Na de doorstart in 2013 richt Mestverwerking Fryslân zich op het hygiëniseren van mest. Nadat per 1 januari 2014 de verwerkingsplicht van kracht ging, steeg de capaciteit van het bedrijf snel. In 2013 verwerkte het bedrijf nog 30.000 ton. Vorig  jaar werd 105.000 ton mest verwerkt. Afgelopen jaar is 170.000 ton mest gehygiëniseerd en vervolgens geëxporteerd. In totaal gaat het om 3,3 miljoen kilo fosfaat. De jaaromzet van Mestverwerking Fryslân is €7 miljoen.

  Na de doorstart in 2013 richt Mestverwerking Fryslân zich op het hygiëniseren van mest. Nadat per 1 januari 2014 de verwerkingsplicht van kracht ging, steeg de capaciteit van het bedrijf snel. In 2013 verwerkte het bedrijf nog 30.000 ton. Vorig  jaar werd 105.000 ton mest verwerkt. Afgelopen jaar is 170.000 ton mest gehygiëniseerd en vervolgens geëxporteerd. In totaal gaat het om 3,3 miljoen kilo fosfaat. De jaaromzet van Mestverwerking Fryslân is €7 miljoen.

 • Mestverwerking Fryslân verwerkt hoofdzakelijk vaste kippenmest en dikke fractie varkens- en rundveemest. "Er komt vooral pluimvee- en varkensmest binnen. We krijgen veel mest uit Noord-Brabant en de Achterhoek aangeleverd", zegt Scherff.

  Mestverwerking Fryslân verwerkt hoofdzakelijk vaste kippenmest en dikke fractie varkens- en rundveemest. "Er komt vooral pluimvee- en varkensmest binnen. We krijgen veel mest uit Noord-Brabant en de Achterhoek aangeleverd", zegt Scherff.

 • Op het met camera's beveiligde bedrijventerrein is het een komen en gaan van vrachtwagens. Mestverwerking Fryslân werkt niet met contracten. De aanvoer is geregeld op basis van vaste afspraken, zo vertelt Scherff. "Voor dikke fractie hanteren we een prijs van €25 per ton aan de poort. Voor pluimveemest brengen we €6 per ton in rekening." De prijzen zijn exclusief transportkosten.

  Op het met camera's beveiligde bedrijventerrein is het een komen en gaan van vrachtwagens. Mestverwerking Fryslân werkt niet met contracten. De aanvoer is geregeld op basis van vaste afspraken, zo vertelt Scherff. "Voor dikke fractie hanteren we een prijs van €25 per ton aan de poort. Voor pluimveemest brengen we €6 per ton in rekening." De prijzen zijn exclusief transportkosten.

 • Chauffeurs melden zich bij het loket. Daarachter bevindt zich het kloppende hart van het bedrijf: de planningsafdeling. De telefoon staat er roodgloeiend. Mestverwerking Fryslân werkt veel samen met buitenlandse transportbedrijven. Dat is efficiënt, zegt Scherff. "Die bedrijven leveren hier in het westen allerhande producten al. Nadat ze die hebben gelost, kunnen ze met volle vrachten mest terug oostwaarts."

  Chauffeurs melden zich bij het loket. Daarachter bevindt zich het kloppende hart van het bedrijf: de planningsafdeling. De telefoon staat er roodgloeiend. Mestverwerking Fryslân werkt veel samen met buitenlandse transportbedrijven. Dat is efficiënt, zegt Scherff. "Die bedrijven leveren hier in het westen allerhande producten al. Nadat ze die hebben gelost, kunnen ze met volle vrachten mest terug oostwaarts."

 • Tijdens een rondleiding laat Scherff zien hoe de mestverwerking op het bedrijf in zijn werk gaat. Mestverwerking Fryslân heeft een schone en een vuile hal. Dit is de vuile hal. Hier komt de vaste kippenmest en de dikke fractie varkens- en rundveemest binnen. Vrachtwagens rijden de hal binnen om de mest te lossen. De binnenkomende mest wordt geanalyseerd.

  Tijdens een rondleiding laat Scherff zien hoe de mestverwerking op het bedrijf in zijn werk gaat. Mestverwerking Fryslân heeft een schone en een vuile hal. Dit is de vuile hal. Hier komt de vaste kippenmest en de dikke fractie varkens- en rundveemest binnen. Vrachtwagens rijden de hal binnen om de mest te lossen. De binnenkomende mest wordt geanalyseerd.

 • De dikke fractie varkens- en rundveemest wordt gemengd met vaste kippenmest. De mest wordt letterlijk op een grote hoop gegooid. Een shovel rijdt hier vijf dagen per week af en aan. De shovelchauffeurs werken in ploegendiensten.

  De dikke fractie varkens- en rundveemest wordt gemengd met vaste kippenmest. De mest wordt letterlijk op een grote hoop gegooid. Een shovel rijdt hier vijf dagen per week af en aan. De shovelchauffeurs werken in ploegendiensten.

 • De gemengde, steekvaste mest gaat de shredder in. Met behulp van scherpe messen wordt de mest fijngemalen. In de vuile hal hangt een typische, penetrante mestgeur. De shovelchauffeurs zijn niet te benijden.

  De gemengde, steekvaste mest gaat de shredder in. Met behulp van scherpe messen wordt de mest fijngemalen. In de vuile hal hangt een typische, penetrante mestgeur. De shovelchauffeurs zijn niet te benijden.

 • Hier is te zien hoe de mest de shredder ingaat. Tijdens de rondleiding valt op hoe simpel het productieproces eigenlijk in elkaar steekt. "Een paar geleden ontbrak het ons nog aan kennis. Maar nu hebben we zaak goed aan het draaien", aldus Scherff. De directeur van Mestverwerking Fryslân wil de capaciteit opvoeren. Nieuwbouw is daarvoor niet nodig, zo zegt hij. "We kunnen hier jaarlijks 438.000 ton verwerken, oftewel 8,3 miljoen kilo fosfaat."

  Hier is te zien hoe de mest de shredder ingaat. Tijdens de rondleiding valt op hoe simpel het productieproces eigenlijk in elkaar steekt. "Een paar geleden ontbrak het ons nog aan kennis. Maar nu hebben we zaak goed aan het draaien", aldus Scherff. De directeur van Mestverwerking Fryslân wil de capaciteit opvoeren. Nieuwbouw is daarvoor niet nodig, zo zegt hij. "We kunnen hier jaarlijks 438.000 ton verwerken, oftewel 8,3 miljoen kilo fosfaat."

 • De fijngesneden mest gaat via een transportband naar een grote bult. Vanaf de bult rijden shovelchauffeurs de mest richting een van de droogtunnels. Mestverwerking Fryslân is sinds 2009 actief in Wouterswoude. Met behulp van een aantal investeerders nam Scherff de bedrijfslocatie over van Agrifirm.

  De fijngesneden mest gaat via een transportband naar een grote bult. Vanaf de bult rijden shovelchauffeurs de mest richting een van de droogtunnels. Mestverwerking Fryslân is sinds 2009 actief in Wouterswoude. Met behulp van een aantal investeerders nam Scherff de bedrijfslocatie over van Agrifirm.

 • Brabander Scherff is zoon van een melkveehouder. Hij heeft een achtergrond in de weg- en waterbouw. "Ik zie kansen voor Nederlandse mest. Wij hebben een overschot, maar nog geen 1.000 kilometer verderop willen ze het graag hebben. Gedroogde mest is een mooi biogasproduct én een grondverbeteraar", vindt Scherff.

  Brabander Scherff is zoon van een melkveehouder. Hij heeft een achtergrond in de weg- en waterbouw. "Ik zie kansen voor Nederlandse mest. Wij hebben een overschot, maar nog geen 1.000 kilometer verderop willen ze het graag hebben. Gedroogde mest is een mooi biogasproduct én een grondverbeteraar", vindt Scherff.

 • Begin september werd Mestverwerking Fryslân getroffen door een grote uitslaande brand. Een partij plastic vatte vlam in een opslagloods pal achter de productiehal. Met dank aan de brandweer bleven de productiehallen buiten bereik van de vlammen. Ook het naastgelegen pluimveebedrijf werd niet getroffen. "Ondanks de grote schade, konden we de mestverwerking snel hervatten", vertelt Scherff.

  Begin september werd Mestverwerking Fryslân getroffen door een grote uitslaande brand. Een partij plastic vatte vlam in een opslagloods pal achter de productiehal. Met dank aan de brandweer bleven de productiehallen buiten bereik van de vlammen. Ook het naastgelegen pluimveebedrijf werd niet getroffen. "Ondanks de grote schade, konden we de mestverwerking snel hervatten", vertelt Scherff.

 • Het bedrijf heeft 8 droogtunnels. Die hebben een capaciteit van 400 ton mest. In de tunnels wordt de mest daadwerkelijk gehygiëniseerd. De temperatuur van de mest wordt opgevoerd tot minimaal 70 graden. Dat gebeurt met lucht, die van onderen door de mest wordt geblazen. Met behulp van computers wordt de mest tenminste een uur lang op 70 graden gehouden. "De mest is dan exportwaardig", aldus Scherff.

  Het bedrijf heeft 8 droogtunnels. Die hebben een capaciteit van 400 ton mest. In de tunnels wordt de mest daadwerkelijk gehygiëniseerd. De temperatuur van de mest wordt opgevoerd tot minimaal 70 graden. Dat gebeurt met lucht, die van onderen door de mest wordt geblazen. Met behulp van computers wordt de mest tenminste een uur lang op 70 graden gehouden. "De mest is dan exportwaardig", aldus Scherff.

 • Deze foto is gemaakt vanuit de vuile hal. De shovelchauffeur van de schone hal rijdt de verwerkte mest uit de droogtunnel. "Door het toevoegen van zuurstof gaan de bacteriën in de mest werken. Het duurt zo'n 12 uur voordat de mest op temperatuur is", aldus Scherf.

  Deze foto is gemaakt vanuit de vuile hal. De shovelchauffeur van de schone hal rijdt de verwerkte mest uit de droogtunnel. "Door het toevoegen van zuurstof gaan de bacteriën in de mest werken. Het duurt zo'n 12 uur voordat de mest op temperatuur is", aldus Scherf.

 • De shovelchauffeurs en Scherff communiceren via walkietalkies met elkaar. Computers houden intussen nauwgezet bij wat de temperatuur is in de droogtunnels.  Scherff: "We werken met een data-log. Alles gegevens zijn na te gaan."

  De shovelchauffeurs en Scherff communiceren via walkietalkies met elkaar. Computers houden intussen nauwgezet bij wat de temperatuur is in de droogtunnels.  Scherff: "We werken met een data-log. Alles gegevens zijn na te gaan."

 • In de technische ruimte hangen acht besturingskasten, voor iedere droogtunnel één. Ter controle van de bedrijfsvoering heeft Mestverwerking Fryslân begin vorige maand bezoek gehad van de NVWA. "Wij hebben geen geheimen. We hebben onze bedrijfsvoering op orde. Dat heeft de NVWA gezien en inmiddels aan ons bevestigd", vertelt Scherff.

  In de technische ruimte hangen acht besturingskasten, voor iedere droogtunnel één. Ter controle van de bedrijfsvoering heeft Mestverwerking Fryslân begin vorige maand bezoek gehad van de NVWA. "Wij hebben geen geheimen. We hebben onze bedrijfsvoering op orde. Dat heeft de NVWA gezien en inmiddels aan ons bevestigd", vertelt Scherff.

 • Volgens Scherff is er op de mestmarkt sprake van oneerlijke concurrentie. "Op sommige locaties wordt onbewerkte mest zogenaamd gehygiëniseerd. Maar in deze toverschuren zijn geen droogtunnels aanwezig. Rara, hoe kan de mest dan worden verwerkt?" Volgens Scherff gaat het om tienduizenden tonnen mest die op deze manier de grens overgaan. Hij heeft de NVWA ervan op de hoogte gesteld. "De NVWA moet veel strenger handhaven, maar controleert niet of nauwelijks."Lees ook het artikel '<a title="gemorover" href="http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2016/1/Gemor-over-nieuwe-regels-voor-mestexport-2748639W/" target="_blank">Gemor over nieuwe regels voor mestexport</a>'.

  Volgens Scherff is er op de mestmarkt sprake van oneerlijke concurrentie. "Op sommige locaties wordt onbewerkte mest zogenaamd gehygiëniseerd. Maar in deze toverschuren zijn geen droogtunnels aanwezig. Rara, hoe kan de mest dan worden verwerkt?" Volgens Scherff gaat het om tienduizenden tonnen mest die op deze manier de grens overgaan. Hij heeft de NVWA ervan op de hoogte gesteld. "De NVWA moet veel strenger handhaven, maar controleert niet of nauwelijks."Lees ook het artikel 'Gemor over nieuwe regels voor mestexport'.

 • De droge mest (50 tot 60% droge stof) is klaar voor de export. In de schone hal rijdt de shovelchauffeur de verwerkte mest in een blauwe stortbak. Hiervandaan gaat de mest via een transportband de gereedstaande vrachtwagen in. Het gros van de verwerkte mest wordt afgezet op meer dan 500 kilometer afstand.

  De droge mest (50 tot 60% droge stof) is klaar voor de export. In de schone hal rijdt de shovelchauffeur de verwerkte mest in een blauwe stortbak. Hiervandaan gaat de mest via een transportband de gereedstaande vrachtwagen in. Het gros van de verwerkte mest wordt afgezet op meer dan 500 kilometer afstand.

 • Namens Mestverwerking Fryslân investeert Scherff veel tijd en geld in het creëren van afzetmogelijkheden in het oosten van Duitsland, Polen en Hongarije. Het reclamebudget bedroeg in 2015 liefst €150.000. De groeiplannen ten spijt vreest Scherff intussen voor de gevolgen van de op stapel staande strengere regelgeving voor mesttransport. "Strenger controleren is prima, maar dit gaat te ver. Ik maak me grote zorgen over de afzet naar het buitenland."

  Namens Mestverwerking Fryslân investeert Scherff veel tijd en geld in het creëren van afzetmogelijkheden in het oosten van Duitsland, Polen en Hongarije. Het reclamebudget bedroeg in 2015 liefst €150.000. De groeiplannen ten spijt vreest Scherff intussen voor de gevolgen van de op stapel staande strengere regelgeving voor mesttransport. "Strenger controleren is prima, maar dit gaat te ver. Ik maak me grote zorgen over de afzet naar het buitenland."

 • Met name de verplichtstelling van AGR-/gps-apparatuur voor vrachtwagens is Scherff een doorn in het oog. Dat is voor buitenlandse bedrijven echt een brug te ver, zo stelt hij. "Nederland geeft daarmee het signaal af dat buitenlandse transportbedrijven niet te vertrouwen zijn." Het kost €3.500 per vrachtwagen om dergelijke apparatuur te installeren.

  Met name de verplichtstelling van AGR-/gps-apparatuur voor vrachtwagens is Scherff een doorn in het oog. Dat is voor buitenlandse bedrijven echt een brug te ver, zo stelt hij. "Nederland geeft daarmee het signaal af dat buitenlandse transportbedrijven niet te vertrouwen zijn." Het kost €3.500 per vrachtwagen om dergelijke apparatuur te installeren.

 • Scherff nodigt Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, van harte uit voor een bedrijfsbezoek. Hij wil hem laten zien hoe de mestverwerking is geregeld en wat er wordt gedaan om de huidige regels na te leven. "Wij hebben in 2015 zeker 4.500 transporten geregeld. Ga ze maar na. Van fraude is geen enkele sprake. De transporten komen gewoon aan op de plaats van bestemming."

  Scherff nodigt Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, van harte uit voor een bedrijfsbezoek. Hij wil hem laten zien hoe de mestverwerking is geregeld en wat er wordt gedaan om de huidige regels na te leven. "Wij hebben in 2015 zeker 4.500 transporten geregeld. Ga ze maar na. Van fraude is geen enkele sprake. De transporten komen gewoon aan op de plaats van bestemming."

 • Als de strengere regelgeving medio juni daadwerkelijk van kracht gaat, ziet Scherff het somber in. "Het gros van de afzet valt dan weg. Wie wil er in Nederland dan nog investeren in mestverwerking? We verzuipen straks in de mest", aldus de ondernemer.

  Als de strengere regelgeving medio juni daadwerkelijk van kracht gaat, ziet Scherff het somber in. "Het gros van de afzet valt dan weg. Wie wil er in Nederland dan nog investeren in mestverwerking? We verzuipen straks in de mest", aldus de ondernemer.

 • Scherft toont enkele Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen (VDM). Op de voorgrond is een CMR-vrachtbrief zichtbaar. Voor internationaal vervoer is dit type vrachtbrief verplicht. "Op basis daarvan maken we onze facturen", aldus Scherff.

  Scherft toont enkele Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen (VDM). Op de voorgrond is een CMR-vrachtbrief zichtbaar. Voor internationaal vervoer is dit type vrachtbrief verplicht. "Op basis daarvan maken we onze facturen", aldus Scherff.

 • Op een grote Europese landkaart wijst Scherff aan waar de vrachten mest zoal naartoe gaan. De directeur van Mestverwerking Fryslân heeft intussen nog altijd een geschil met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over een niet sluitende fosfaathuishouding. Scherff: "We zouden een fosfaatvoorraad hebben gehad. Daar klopt niets van. Er zijn boetes uitgeschreven op basis van aannames. Zolang die zaak speelt, kan ik er nog niet meer over zeggen."

  Op een grote Europese landkaart wijst Scherff aan waar de vrachten mest zoal naartoe gaan. De directeur van Mestverwerking Fryslân heeft intussen nog altijd een geschil met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over een niet sluitende fosfaathuishouding. Scherff: "We zouden een fosfaatvoorraad hebben gehad. Daar klopt niets van. Er zijn boetes uitgeschreven op basis van aannames. Zolang die zaak speelt, kan ik er nog niet meer over zeggen."

Laatste reacties

 • Barneveldsei

  Goed bezig, RVO maakt meer kapot dan ons boeren lief is.

 • Pauwke1086

  4000 euro investeren om als transporteur de komende jaren voorzien te zijn van terugvracht lijkt me geen moeilijke keuze.... En als ze niets te verbergen hebben is er geen probleem met die verplichte agr/gps ... Dus niet zo jammeren maar gewoon ondernemen ...

 • veldzicht

  Na het zien van de reportage krijg je toch het gevoel dat de overheid de verwerking en export van de mest zo veel als mogelijk probeert te bemoeilijken met als enigste doel de veestapel te verkleinen
  Het moet toch ook mogelijk zijn om de ge-exporteerde mest van dat belachelijk fosfaatplafond af te halen,in Frankriijk zitten ze er om te springen. Maar dan krijgt van Dam links NL. en de miligroepen in z,n nek.

 • landboer

  Verwerken van mest is een doodlopende weg,het kost gewoon te veel.

 • Timpie

  hoezo landboer? hier werkt het toch? en als we niet willen verwerken zullen we met andere oplossingen moeten komen

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.