Home

Foto & video 27 reacties

Oppositie krijgt geen beweging in melkveedebat

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 23 april, na lang wachten, over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de grondgebondenheid van de melkveehouderij moet borgen. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken stelt een gestaffeld systeem voor, waarbij intensieve bedrijven bij groei meer grond moeten verwerven dan extensieve bedrijven.

Foto

 • <p>Na de lange onderhandelingen over het voorstel met coalitiepartijen PvdA en VVD was de politieke spanning rondom de behandeling van de AMvB al een beetje uit de lucht: in de Tweede Kamer is met PvdA en VVD een meerderheid voor het voorstel. Het debat moest het vooral hebben van de details, maar ook hierin bleek Dijksma heel star. Ze gaf geen duimbreed toe op de haar voorstel voor de grondgebonden melkveehouderij.</p>

  Na de lange onderhandelingen over het voorstel met coalitiepartijen PvdA en VVD was de politieke spanning rondom de behandeling van de AMvB al een beetje uit de lucht: in de Tweede Kamer is met PvdA en VVD een meerderheid voor het voorstel. Het debat moest het vooral hebben van de details, maar ook hierin bleek Dijksma heel star. Ze gaf geen duimbreed toe op de haar voorstel voor de grondgebonden melkveehouderij.

  Foto: Roel Dijkstra Fotografie
 • <p>Esther Ouwehand (PvdD) en Jesse Klaver (GroenLinks) hebben veel moeite met het voorstel van Dijksma. Ze vinden dat de AMvB de grondgebondenheid te weinig borgt, omdat het boeren ook de mogelijkheid geeft om (deels) met mestverwerking te groeien. Ouwehand diende een motie in om de AMvB tegen te houden, omdat ze vindt dat grondgebondenheid het kernpunt moet zijn van de melkveewet. Het moet dus in een wet geregeld worden, in plaats van in een AMvB.</p>

  Esther Ouwehand (PvdD) en Jesse Klaver (GroenLinks) hebben veel moeite met het voorstel van Dijksma. Ze vinden dat de AMvB de grondgebondenheid te weinig borgt, omdat het boeren ook de mogelijkheid geeft om (deels) met mestverwerking te groeien. Ouwehand diende een motie in om de AMvB tegen te houden, omdat ze vindt dat grondgebondenheid het kernpunt moet zijn van de melkveewet. Het moet dus in een wet geregeld worden, in plaats van in een AMvB.

  Foto: Roel Dijkstra Fotografie
 • <p>Jesse Klaver (GroenLinks) ging stevig in debat met Dijksma. Hij vindt de melkveewet en de AMvB een lege wet. "Deze AMvB gaat niet zorgen voor een duurzame melkveehouderij. De AMvB regelt slechts een zeer beperkte grondgebondenheid en rept met geen woord over weidegang. Met deze AMvB maken we de weg vrij voor ongebonden groei, grootschalige mestverwerking en stijging van het aantal megastallen", aldus Klaver. Hij wil de weidegang opnemen in de wet, zeker nu 60 procent van de melkveehouders heeft aangegeven dat ze vinden dat 80 procent weidegang geen reëel streven is.</p>

  Jesse Klaver (GroenLinks) ging stevig in debat met Dijksma. Hij vindt de melkveewet en de AMvB een lege wet. "Deze AMvB gaat niet zorgen voor een duurzame melkveehouderij. De AMvB regelt slechts een zeer beperkte grondgebondenheid en rept met geen woord over weidegang. Met deze AMvB maken we de weg vrij voor ongebonden groei, grootschalige mestverwerking en stijging van het aantal megastallen", aldus Klaver. Hij wil de weidegang opnemen in de wet, zeker nu 60 procent van de melkveehouders heeft aangegeven dat ze vinden dat 80 procent weidegang geen reëel streven is.

  Foto: Roel Dijkstra Fotografie
 • <p>Ouwehand (PvdD) en Klaver (GL) hebben een onderonsje, terwijl SP-Kamerlid Eric Smaling bezorgd kijkt. Smaling zette als eerste spreker bij het debat de toon. "Geen AMvB is slechter dan deze AMvB. Gelet op de inhoud van die AMvB zou je dit debat kunnen typeren als 'creatief met stront'. Smaling introduceerde tijdens het debat een nieuwe term. De 'Lodders-bedrijven. Hij doelt hiermee op zeer intensieve melkveebedrijven met een fosfaatoverschot van meer dan 100 kilo fosfaat per hectare. Helma Lodders (VVD) is tegen enige eisen aan grondgebondenheid. Smaling wil liever striktere normen voor grondgebondenheid. Dit vertraagt mogelijk ook de groei van de sector, waarmee dierrechten voorkomen zouden kunnen worden. "Dierrechten zal weer leiden tot koeien als Olympische DRR-zwemsters", aldus Smaling.</p>

  Ouwehand (PvdD) en Klaver (GL) hebben een onderonsje, terwijl SP-Kamerlid Eric Smaling bezorgd kijkt. Smaling zette als eerste spreker bij het debat de toon. "Geen AMvB is slechter dan deze AMvB. Gelet op de inhoud van die AMvB zou je dit debat kunnen typeren als 'creatief met stront'. Smaling introduceerde tijdens het debat een nieuwe term. De 'Lodders-bedrijven. Hij doelt hiermee op zeer intensieve melkveebedrijven met een fosfaatoverschot van meer dan 100 kilo fosfaat per hectare. Helma Lodders (VVD) is tegen enige eisen aan grondgebondenheid. Smaling wil liever striktere normen voor grondgebondenheid. Dit vertraagt mogelijk ook de groei van de sector, waarmee dierrechten voorkomen zouden kunnen worden. "Dierrechten zal weer leiden tot koeien als Olympische DRR-zwemsters", aldus Smaling.

  Foto: Roel Dijkstra Fotografie
 • <p>Helma Lodders (VVD) kreeg van oppositiepartijen de wind van voren. Het was voor de politica al geen makkelijk debat omdat ze gedwongen wordt om een voorstel voor grondgebondenheid te steunen, terwijl ze helemaal geen beperkingen aan groei of normen voor grondgebondenheid wil. Carla Dik-Faber (ChristenUnie) viel Lodders nog extra aan door haar mede verantwoordelijk te stellen voor de dreigende komst van dierrechten. Lodders verweerde zich door meermaals te benadrukken dat de wet en de AMvB niet op het fosfaatplafond sturen. Wel riep ze collega's op om samen te strijden voor het meer sluiten van kringlopen door in Brussel te pleiten voor het toestaan van kunstmestvervangers uit verwerkte dierlijke mest.</p>

  Helma Lodders (VVD) kreeg van oppositiepartijen de wind van voren. Het was voor de politica al geen makkelijk debat omdat ze gedwongen wordt om een voorstel voor grondgebondenheid te steunen, terwijl ze helemaal geen beperkingen aan groei of normen voor grondgebondenheid wil. Carla Dik-Faber (ChristenUnie) viel Lodders nog extra aan door haar mede verantwoordelijk te stellen voor de dreigende komst van dierrechten. Lodders verweerde zich door meermaals te benadrukken dat de wet en de AMvB niet op het fosfaatplafond sturen. Wel riep ze collega's op om samen te strijden voor het meer sluiten van kringlopen door in Brussel te pleiten voor het toestaan van kunstmestvervangers uit verwerkte dierlijke mest.

  Foto: Roel Dijkstra Fotografie
 • <p>Terwijl de oppositiepartijen volop strijden voor enige beweging in het dossier, bleef PvdA-woordvoerder Sjoera Dikkers erg rustig. Ze kreeg stevige kritiek op het instemmen met het huidige voorstel van Esther Ouwehand. "Waar is de verplichte weidegang waar de PvdA om vroeg gebleven? En de PvdA wilde toch geen megastallen? Echte grondgebondenheid wilde de PvdA ook, net als het milieu sparen en niet door het fosfaatplafond schieten. Al die dingen zijn niet geregeld conform de PvdA-wensen in deze AMvB, en toch gaan ze instemmen. Bent u nu echt blij, of moet u doen alsof", vraagt Ouwehand aan Dikkers. Zij antwoordt: "Als je krijgt wat je hebben wilt, heb je een leeg huis. We zijn blij dat we een compromis bereikt hebben waarmee wij prima kunnen leven."</p>

  Terwijl de oppositiepartijen volop strijden voor enige beweging in het dossier, bleef PvdA-woordvoerder Sjoera Dikkers erg rustig. Ze kreeg stevige kritiek op het instemmen met het huidige voorstel van Esther Ouwehand. "Waar is de verplichte weidegang waar de PvdA om vroeg gebleven? En de PvdA wilde toch geen megastallen? Echte grondgebondenheid wilde de PvdA ook, net als het milieu sparen en niet door het fosfaatplafond schieten. Al die dingen zijn niet geregeld conform de PvdA-wensen in deze AMvB, en toch gaan ze instemmen. Bent u nu echt blij, of moet u doen alsof", vraagt Ouwehand aan Dikkers. Zij antwoordt: "Als je krijgt wat je hebben wilt, heb je een leeg huis. We zijn blij dat we een compromis bereikt hebben waarmee wij prima kunnen leven."

  Foto: Roel Dijkstra Fotografie
 • <p>PVV-Kamerlid Dion Graus werd door de staatssecretaris op zijn wenken bediend. Samen met CDA-Kamerlid Jaco Geurts vroeg hij om een loket waar boeren terecht kunnen met vragen over de uitvoering van de nieuwe eisen aan grondgebondenheid. Dat gaat Dijksma inrichten op haar ministerie.</p>

  PVV-Kamerlid Dion Graus werd door de staatssecretaris op zijn wenken bediend. Samen met CDA-Kamerlid Jaco Geurts vroeg hij om een loket waar boeren terecht kunnen met vragen over de uitvoering van de nieuwe eisen aan grondgebondenheid. Dat gaat Dijksma inrichten op haar ministerie.

  Foto: Roel Dijkstra Fotografie
 • <p>Elbert Dijkgraaf (SGP) deed diverse pogingen om meer ruimte te krijgen voor boeren die door de nieuwe regels in de knel komen. Hij vindt dat bijvoorbeeld boeren die eerst in stallen hebben geïnvesteerd in plaats van in mestverwerking of dieren dezelfde rechten moeten krijgen en deels vrijgesteld moeten worden. Dijksma hield de lijn heel strak: nee, was haar antwoord. Ze vreest voor meer bezwaarschriften als er meer ruimte in de regels komt. "Als we regels stellen moeten we vervolgens niet iedereen gaan helpen die hier tegenaan loopt", vindt Dijksma.</p>

  Elbert Dijkgraaf (SGP) deed diverse pogingen om meer ruimte te krijgen voor boeren die door de nieuwe regels in de knel komen. Hij vindt dat bijvoorbeeld boeren die eerst in stallen hebben geïnvesteerd in plaats van in mestverwerking of dieren dezelfde rechten moeten krijgen en deels vrijgesteld moeten worden. Dijksma hield de lijn heel strak: nee, was haar antwoord. Ze vreest voor meer bezwaarschriften als er meer ruimte in de regels komt. "Als we regels stellen moeten we vervolgens niet iedereen gaan helpen die hier tegenaan loopt", vindt Dijksma.

  Foto: Roel Dijkstra Fotografie
 • <p>Terwijl Lodders nog aan het woord is, wachten Dion Graus, Jaco Geurts en Elbert Dijkgraaf hun beurt af om vragen te stellen aan Dijksma. Veel fracties pleitten voor onderzoek naar alternatieven voor dierrechten als het fosfaatplafond bereikt dreigt te worden. Vrijwel alle partijen, waaronder CDA, ChristenUnie, SGP, SP en PvdA spraken zich openlijk uit tegen dierrechten. Dijksma zegt ook geen voorstander te zijn van dierrechten, maar ziet geen andere mogelijkheid als het fosfaatplafond wordt bereikt.</p>

  Terwijl Lodders nog aan het woord is, wachten Dion Graus, Jaco Geurts en Elbert Dijkgraaf hun beurt af om vragen te stellen aan Dijksma. Veel fracties pleitten voor onderzoek naar alternatieven voor dierrechten als het fosfaatplafond bereikt dreigt te worden. Vrijwel alle partijen, waaronder CDA, ChristenUnie, SGP, SP en PvdA spraken zich openlijk uit tegen dierrechten. Dijksma zegt ook geen voorstander te zijn van dierrechten, maar ziet geen andere mogelijkheid als het fosfaatplafond wordt bereikt.

  Foto: Roel Dijkstra Fotografie
 • <p>Dijkgraaf, Graus en Geurts overleggen even onderling. Pogingen van de heren om meer flexibiliteit in de regeling te krijgen stranden allemaal. Dijksma wil regionale kringlopen wel sluiten, maar ze wil dit niet opnemen in de AMvB. Mondelinge afspraken over voer voor mest of ruilgrond komen niet in aanmerking voor het regelen van de grondgebondenheid. Ook het voorstel van Geurts om boeren zelf te laten kiezen voor referentiejaar 2013 of 2014 ziet Dijksma niet zitten.</p>

  Dijkgraaf, Graus en Geurts overleggen even onderling. Pogingen van de heren om meer flexibiliteit in de regeling te krijgen stranden allemaal. Dijksma wil regionale kringlopen wel sluiten, maar ze wil dit niet opnemen in de AMvB. Mondelinge afspraken over voer voor mest of ruilgrond komen niet in aanmerking voor het regelen van de grondgebondenheid. Ook het voorstel van Geurts om boeren zelf te laten kiezen voor referentiejaar 2013 of 2014 ziet Dijksma niet zitten.

  Foto: Roel Dijkstra Fotografie
 • <p>Dijksma loodste de AMvB vrij eenvoudig door de Kamer. Hoewel er 15 moties werden ingediend, lijkt er weinig verandering te komen in de het voorstel. De verdeeldheid in de Kamer is te groot en regeringspartijen PvdA en VVD willen het moeilijk bevochten akkoord niet wijzigen.<br />Dinsdag spreekt de Eerste Kamer nog over de melkveewet. Daar hebben VVD en PvdA samen geen meerderheid en zal de steun van andere fracties nodig zijn. Er bestaat nog een kans dat de Eerste Kamer de AMvB tegenhoudt, omdat ze vindt dat grondgebondenheid in de wet moet worden geregeld. Dijksma zegt dat dit leidt tot een verloren jaar, omdat wettelijke grondgebondenheid door de nieuwe referendumwet niet meer te regelen is voor 1 januari 2016.</p>

  Dijksma loodste de AMvB vrij eenvoudig door de Kamer. Hoewel er 15 moties werden ingediend, lijkt er weinig verandering te komen in de het voorstel. De verdeeldheid in de Kamer is te groot en regeringspartijen PvdA en VVD willen het moeilijk bevochten akkoord niet wijzigen.
  Dinsdag spreekt de Eerste Kamer nog over de melkveewet. Daar hebben VVD en PvdA samen geen meerderheid en zal de steun van andere fracties nodig zijn. Er bestaat nog een kans dat de Eerste Kamer de AMvB tegenhoudt, omdat ze vindt dat grondgebondenheid in de wet moet worden geregeld. Dijksma zegt dat dit leidt tot een verloren jaar, omdat wettelijke grondgebondenheid door de nieuwe referendumwet niet meer te regelen is voor 1 januari 2016.

  Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Laatste reacties

 • remi123

  Beter Dijksma dan die PvdD en gl. Die hebben er echt geen verstand van. Komen ze wel eens actief in een sstal VVD en SGP was redelijk zo te horen, maar ik vraag me wel af hoe het kan dat juist PvdA op landbouw zit.

 • joannes

  Omdat de VVD wist dat het een probleem ministerie wordt met al die Milieu ideeën.@remi123. En problemen kan je het best beinvloeden wanneer degene die de meeste idealen heeft zelf het probleem moet oplossen; de probleem eigenaar is. Steunen vanuit het Kabinet betekent dan rugdekking voor de PvdA. Iets wat ze nodig hebben om zelf in het Kabinet te blijven. Uiteindelijk is Politiek gewoon ruilhandel! 

 • Ishtar

  @2 Idd, de sector zelf kan en wil, schijnbaar geen beslissing maken en laat dit aan politiek over.
  Daarmee kan elke organisatie in de sector zeggen bij problemen, kijk de politiek is de schuldige, wij wilden wel anders.
  Dat is de kern van jullie professionele sector.
  Dan hebebn we de VVD nog die zeker geen extra wetten of regels willen na afschaffing quotum.
  Dus daarom deze stapjes van convenanten en mooi weer praatjes.
  Sector als LTO geeft ook te poeslieve reacties op weidegang etc etc.
  Maw, men is bezig met een plan van maximale ruimte voor sector qua groei, geen regels of plafond, en weidegang zal een papieren issue zijn.
  VVD en ZLTO spelen een raar spel over de rug van individuele melkveehouders, heel vreemd, maar we gaan het zien!
  Ik mag hopen dat in tijd, er heel goed teruggekeken wordt wie wat gezegd heeft, en wie verantwoordelijk is, voor elk issue in de toekomst!
  Success VVD en ZLTO!
  ZLTO is toch van die tientallen miljoenen euro verlies bij VION over de rug van boeren, door wanbeleid en amateurbestuurders?

 • Ishtar

  VVD speelt een bizarre rol.
  Dat ziet iedereen in handelsverdragen als TTIP etc ook bij VVD.
  In de toekomst weten melkveehouders waar ze moeten zijn dus met klachten, de veeeele klachten.....
  VVV ==> Lodders en CDA ===>Geurts.
  Bevordering van grondgebondenheid
  <>

 • Ishtar


  VVD olv Lodders heeft een 'deal' gemaakt (afgedwongen) met PvdA.
  Dus meerderheid 2e kamer.
  Ik hoop dat 1e kamer deze AmvB blokkeerd/stuit.
  Dat is er pas referentie vanaf 1 jan 2017.
  Daarmee, zou ik als ik boer was nu maximaal uitbreiden...... dus ratrace naar de afgrond als sector........ Heb je geen regels met grondgebondenheid etc.

  Feit in 2017 is dat derogatie er af gaat en de melkveesector de afgrond in gaat met dank aan VVD (Lodders), SGP en Geurts (CDA).
  Dus 2 jaar even snel cashen, en dan is het over, maar ja dat is wereldmarkt plus CDA en SGP en VVD beleid, vooruitschuioven dus.......
  Als melkveehouder moet je dankbaar zijn met zulke goede vertegenwoordigers (+ LTO en ZLTO)....... not.....
  VVD en cDA en SGP persoonlijk aansprakelijk stellen voor alle schade aan melkveehouders.

  <a title='<>' href='<>'><>;

 • Ishtar


  Oh, oh, oh, CDA en VVD en SGP kopen korte termijn tijd.
  Ze doen alsof ze boerenbelangen behartigen.......
  Maar in wezen is het schandalig, cda en vvd en sgp weigeren te zien dat dierrechten er komen + derogatie er afgaat, OMDAT we de vvd en cda koers en sgp volgen.
  Bizar.....
  En boeren stemmen vvd en cda, waarom eigenljk?????
  Als er on 2017 of 2018 dierrechten komen, wat gaan we doen dan, samen voorin de kerk gaan zitten, bidden voor geen dierrechten, en schijnheilig de schuld geven aan anderen???
  Je kunt te ver gaan als sector, en dat zit er aan te komen, je krijgt door fosfaat issue ruzie tussen sectoren, ik zeg zoek het maar uit met jullie onzin.

  Voorzitter van LTO Maat gaat in 2 jaar al weg, die weet wel wat ie achterlaat.....
  WANBESTUUR.

 • boeren

  Gaat alles goed ishtar???

 • Ishtar

  Boeren moeten snappen dat hele grote problemen op ze afkomen.
  -aub graag richten op VVD en CDA en SGP en lto.
  -het is een piramidespel, en tijd kopen spel.
  -vvd en cda en sgp zeggen iedereen die 'last' heeft van AmvB dat is een knel geval.
  -dus compensatie.....
  -plus 2006 wist men dat quotum er afging, en wat heeft lto en nzo nu gedaan...niets dus...
  -tijd kopen......
  -alle knelgevallen moeten hun geld/schade gaan halen bij LTO en VVD en cda en sgp.
  -dit is volledig wanbestuur, vion2, feel good bestuurders, mooie beloftes, maar goede plannen en visies leveren nee......

  Het fosfaat palfond gaat dit jaar of volgend jaar bereikt worden.
  Wat gaat de LTO dan nu doen en zeggen.......
  Niets dus, het gevolg derogatie gaat er af, en dus volkomen chaos in de sector en tussen sectoren.
  -voerprijs gaat omhoog, melk prijs zal door overproductie laag zijn.....
  -wanbestuur, wanbestuur, mest verbranden wil de sector, en ook bossen verbranden voor groene stroom zeker???
  -dit gaat niet goedkomen...
  -elk probleem aub aankaarten bij lto, sgp, vvd, en cda, de feelgood piramide spel spelers......

 • Ishtar

  Wat je moet doen als LTO, ZLTO en sgp en cda en vvd is nu,
  -zorgen dat je de officiele fosftaat cijfers omlaag krijgt.
  -al moet je 5 miljoen betalen aan steekpenningen, aan ambtenaren om die cijfers te manipuleren, gewoon doen, zo koop je meer tijd.
  -dan moet je frauderen met de mest cijfers, gewoon naar de varkenssector kijken en hoe die om gaan met de mest.
  -maw, dumpen waar je kan, en eventueel waar nodig steekpenningen betalen aan ambtenaren.
  -plus natuurlijk weidegang cijfers op papier manipuleren naar 90%, immers dat is goede reclame, zodat je de rest in de duistere sferen kan regelen.
  -maatschappelijk draagvlak kun je ook regelen bij NGO's, bij Natuur en Milieu kan je altijd aankloppen, vinden alles goed, vandaag zo, morgen anders, maakt niets uit.
  -als je dan 10 miljoen euro uittrekt om bij anderen draagvlak te kopen, dan kom je aardig ver de komende jaren.
  -Friesland Camoina is al bezig met doodgekookte senioren melk, idd je moet nog meer producten op de markt brengen!!

 • Mozes

  @Ishtar, vergeten je medicijnen in te nemen? 

 • Ishtar

  @hallo Mozes, nee, maar idd ik moet nog wennen.
  Ik heb namelijk een plan,
  -ik denk dat ik lid van sgp of vvd of cda ga worden.
  -ik denk dat ik wel talent heb voor de politiek, maar twijfel nog door onzekerheid etc.
  -en dus probeer alvast in de mindset up komen van cda of vvd of sgp, immers je roept gewoon wat wat mensen willen horen is eigenlijk wat ze doen.
  -nee, ik zie dat wel zitten.
  -heb jij of anderen nog advies?
  -zal ik bij sgp of vvd of cda aangaan melden?
  -welke partij past het beste bij mij?
  -als nodig benoem ik mezelf tot christelijk, geen probleem mee.

 • Ikke82

  Laat je opnemen isthar, is voor alle partijen het beste.  Je praat poep

 • alco1

  Een vriendelijk verzoek naar de redactie toe is dunk me wel op zijn plaats.

 • Ferm

  @Alco1, Mozes en sjefke71, waarom Isthar niet in eéén goede reactie op zijn plaats zetten als jullie het niks vinden, of is Isthar te confronterend?

 • Ishtar

  @12 we gaan het zien Sjefke, NVWA hoeft alleen maar de meststromen te volgen, elke kuub, en elke boekhouding, en dat 10 jaar volgen.
  Gaan we zien of we kunnen spreken over een professionele sector.
  Het komt nog zover, dat cda en vvd en sgp crimineel handelen zullen verdedigen in de 2e kamer, de plek van de democratie.
  Dit omdat ze tijdkopen in een piramide spel.

 • Ishtar


  Feiten.
  De melksector gaat keihard door het fosfaat plafond.
  Voor dat je dierrechten hebt duurt weer maanden/jaar, dus hup nog harder door het plafond.
  Dan gaat de zwaarbevochten derogatie eraan.
  Andere landen gaan dit dan niet pikken, terecht.
  Door sector, en vvd en cda wanbeleid zet de sector zelf de derogatie op het spel....... hoe verantwoordelijk is dat???
  Ik mag hopen dat de Europese Comissie NL keihard gaat aanpakken, immers regels zijn regels, en Griekenland houden we ook aan de regels.
  Dus NL ook.
  Alle schadeclaims dus melkveehouders, indienen bij LTO en ZLTO en VVD en CDA en SGP en NZO.
  Ze hebben jullie verkeert voorgelicht, niet op tijd gewaarschuwd, en willens en wetens niet willen handelen.
  Ik mag hopen dat melkveehouders dit niet laten zitten, en niet niets gaan ondernemen zoals de varkenshouders?
  Er zit genoeg geld in de cda en vvd partij kas, nzo heeft ook genoeg geld en nevedi ook, dus....

  Wordt wakker..........Don't blame me.

 • Mozes

  @Paysanne #14, @Isthar produceert een onophoudelijke diaree van beschuldigingen.  Ik hoef de onjuistheid van zijn beschuldigingen niet aan te tonen, het is aan @Isthar om de juistheid van zijn beschuldigingen aan te tonen. Zolang hij dat niet doet hoeven wij het niet serieus te nemen. 

 • Fermer

  Slechts de toekomst zal de juistheid van de hier geopperde visie's kunnen beamen. Ook ik zie veel van Isthar beweringen tot realiteit komen. Boeren worden 'geleid' naar overproductie, bang om de boot te missen die hen op dit moment rechtstreeks op de klippen laat varen. Kiezen tussen verzuipen of te pletter slaan, met aan het roer een tweekoppige kapitein, VVD en PvdA, die zichzelf vastklampt aan een niet bestaande reddingschuit.
  Het is hetzelfde verhaal als bij de ontpoldering van de Hedwigpolder, iedereen staat erbij en kijkt ernaar, we weten dat het een foutieve éénrichtingsweg is die we inslaan, onomkeerbaar, democratie's, want door 'onze' overheid, onder CDA bewind besloten, maar we zeggen nu al dat we het onze kinderen niet uit kunnen leggen, we denderen gewoon mee en zeggen dat we het doen 'om de zaak draaiende te houden'.
  Hoelang gaan we onszelf nog voor de gek houden? 

 • denker123


  ishtar,als de melkveehouders uw criminele gedachten uitvoeren,worden ze afgestraft door de wereldmarktprijs voor melk die voor deze avonturen veel te laag is.  De kostprijs voor deze melk is dan veel hoger dan in Niew -Zeeland,de rest van noord-west Europa en delen van de V.S.

 • Ishtar

  1/2
  @Beste Mozes en Alco,
  Wat zou het fijn zijn als jij dingen zou kunnen uitleggen, zodat ik als onbewuste consument het wel ga snappen.
  VVD wil geen AmvB, geen afspraken met weidegang, rest wel.
  VVD en sector zeggen, AmvB heeft niets met sturen op fosfaatpalfond te maken.
  Dan is er een fosfaat plafond.
  Derogatie staat op het spel, als je door dat plafond gaat.
  VVD en sector, wil een techniek dat dierlijke mest als een kunstmestvervanger gebruikt.
  Maar EU wil dat niet, een VVD Lodders zegt dat dit komt door de kunstmest lobby.
  Maw, VVD en sector spelen toch een gevaarlijk spel, immers zo snel gaat dat niet veranderen, misschien 4 of 5 jaar.
  Dat weet de VVD ook, immers zij weten als geen ander hoe lobby clubs werken........
  Men ziet de VVD al aankomen met milieu argumenten, of men ziet de NL NZO en LTO al aankomen, immers die kennenn ze nog om het smeken van afschaf superheffing..
  Geen enkel draakvlak is er in EU, voor NL op zuivel vlak.

 • Ishtar

  2/2
  Maw, tegen melkveehouders wordt jaren gezegd, quotum gaat er af, dus investeren maar, voorlopig genoeg ruimte qua fosfaat.
  En mestverwerking is oneindig.
  Als het fosfaat plafond bereikt is, komen er dierrechten.
  En dan?
  Wie gaat de investeringskosten betalen van individuele melkveehouders?
  Het is de plicht van vvd, cda en sgp en lto en nzo de eigen achterban goed voor te lichten.
  Visie te geven, en verschillende scenario's uit te werken.
  ZEKER als dingen anders lopen dan verwacht, ben je verplicht om te informeren en bij te schakelen, cq plannen te wijzigen.
  Wat nu gebeurd is VOLLEDIG onverantwoord, VION2 dus, bestuurders en belangenbehartigers weigeren hun werk te doen, en cashen wel?
  Dan naar verwachting lagere prijzen door overaanbod, cono gaat samen met DKM, dus verwacht men een nog lagere prijs in NL.
  Maar goed Mozes, schijn jouw licht is over deze zaak aub?
  Je rijk rekenen als zuivelsector is bizar en heel slecht voor BV NL (Alcol eg maar uit als het niet zo is).

 • Ishtar


  Enorm vreemde bijdrages van CDA Geurts, VVD Lodders, SGP Dijkgraaf, luister en kijk gerust.......
  Kan je zien waar je op gestemd hebt, bizar gewoon...... en weet je waar je moet zijn bij klachten....
  Staatssecretaris Dijksma legt ook uit hoe dingen zitten.

  <a title='<>' href='<>'><>;

 • kiepel

  Ishtar, ik ben als Dijksma fan het helemaal met je eens.
  Jij schrijft wat ik ook al lange tijd denk.
  MAAR:
  Derogatie kwijt raken is niet zo'n groot probleem. Je krijgt gewoon wat marktwerking in de mestafzet kosten. Wanneer de kosten te hoog oplopen krijg je stoppers of minder groeiers. Zo lost marktwerking dit probleem vanzelf op.

  Door het fosfaatplafond knallen is ook niet zo'n groot probleem. Je raakt wellicht de derogatie kwijt(zie boven:oplossing) en de melkprijs zal op een lager niveau komen(door het veel grotere aanbod). Hier zal marktwerking zorgen voor een evenwicht. Teveel melken voor te weinig geld dat zorgt vanzelf voor stoppers en minder groeiers. Zo lost marktwerking dit probleem vanzelf op.

  Aldus maak je niet druk over de zwakke CDA, VVD en SGP spreekpoppen.
  Dijksma rules! en anders lost marktwerking het wel op.

 • Fermer

  @kiepel, je hebt gelijk, alleen daar waar jij het over stoppers en/of minder groeiers hebt zul je toch echt over faillisementen moeten spreken, gevolgd door grote problemen voor de overblijvers en de banken. En dan wordt het een heel ander verhaal. Vooral wanneer je bedenkt dat dit allemaal helemaal niet nodig zou zijn geweest, wanneer de politiek en de NZO op tijd de regelgeving voor het na-quotum tijdperk bekend en in werking had laten treden.

 • kiepel

  @emmerei, marktwerking is beter dan 'Regelgeving voor het na-quotum tijdperk'.
  Faillissementen horen er helaas gewoon bij. Dit geldt voor iedere sector. Bank kan altijd profiteren van de overblijvers (Hogere leningen, hogere rente) en zal dus geen last hebben van enkele(Zullen er echt niet veel zijn) faillisementen.

 • schoenmakers1

  dat we onderhand maar eens van de derogatie afkomen, daar worden we als sector al veel te lang mee gechanteerd

 • Fermer

  @kiepel, marktwerking naast alle nationale beperkende, milieu regelgeving. En banken, hadden die ook geen problemen door enkele? huiseigenaren die hun lasten niet meer konden opbrengen?

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.