Home

Foto & video 6466 x bekeken 25 reacties

Ganzen: meer regels, minder jagen

Op 1 november 2014 is de Friese ganzenaanpak ingegaan. Een belangrijk doel van deze aanpak is het verjagen van ganzen naar foerageergebieden. In januari en februari geldt een jachtverbod. Peter Kempen van De Boerenjagersvereniging en melkveehouder Sytse Kloosterman zijn niet blij met deze extra regels.

Laatste reacties

 • alco1

  Verjagen naar foerageergebieden, nou dat doen die zgn, liefhebbers maar. Kun je meteen zien of ze er wat voor over hebben.

 • Gijs Gans

  Volgens IPO berekeningen /verwachtingen zou de winterschade alleen maar toenemen. in ieder.geval met 1miljoen

 • J@gertje

  Een helder verhaal.
  Dit zou door landelijk medialand uitgezonden moeten worden.
  @alco1, ik heb die zgn. liefhebbers meerdere malen uitgenodigd om op een diervriendelijke manier mee te helpen om het ganzen probleem aan te pakken.
  Het blijft bij die lieden bij roepen vanaf de zijlijn.
  De eerste 'liefhebber' moet zich, na twee jaar van vragen om medewerking, nog steeds melden.

 • agro1

  klopt, de ganzen zijn van iedereen, dus van niemand, maar het is JOUW probleem, proficiat!!!! daarom wens ik onze geliefde natuurmaffia in het algemeen en de gewaardeerde 'gooselovers' in het bijzonder voor 15 hetzelfde als hun wensen ons aandoen.

 • mafex

  het zijn allemaal dierenvrienden, net als met de vos

  maar toen de vos ook bij meneer de kippen uit het hok trok werd het wel te erg, en mocht er weer op gejaagd worden

  jammer dat ganzen niks nadeligs kunnen doen bij die zelfde groep mensen

  als ze met honderden op hun mooi door de hovenier onderhouden gazonnetje kaalvreten, en onderschijten , dan wil ze nog wel eens weerhoren

  of dat het vliegtuig waarmee ze op vakantie gaan een noodlanding moet maken, dan is het wel erg ineens

  tja zolang je er geen last van hebt............

 • koestal

  Jagen op Schiphol is altijd toegestaan

 • mafex

  juist daarwel, ander komen de vakanties in gevaar

 • Demeter Griend

  Ik snap er ook niets van. Vergassen en daarna kort houden met het geweer.

 • J@gertje

  @Demeter Griend,
  Vergassen gaat alleen in de zomer tijdens de rui periode als de zowel de pullen als de ouderdieren niet kunnen vliegen.
  Het gaat hier over de maanden januari en februari.
  In deze twee maanden geldt er een jachtverbod.
  De boeren moet met lede ogen toezien hoe hun grasland en wintergraan naar de knoppen wordt geholpen.
  Ik kan alleen maar adviseren om alle schade op te geven en dit te blijven doen.
  Je zou er soms moedeloos van worden maar blijf vechten en blijf je verzetten tegen deze waanzinnige bureaucratie.
  De weerstand tegen dit beleid wordt steeds beter georganiseerd en de NMV en NAV hebben samen de boerenjagersvereniging (NOJG) al veel goed werk verricht.
  Zij kunnen iedere steun gebruiken, anders krijgen we het roer nooit om.

 • japke33

  Als de ganzen het gras niet opvreten, dan doen de muizen het wel. Waar moeten we nu nog een goede 1e snede weghalen (en de rest van de sneden natuurlijk)? Voer zal wel heel duur worden dit jaar.

 • PetervanKempen

  Het is zoals @jagertje stelt: Men heeft door de eigen risico's, en opgelegd aanvraag bedrag van 300,= euro getracht aanvragen voor schade op grasland door winterganzen te ontmoedigen. Het tegendeel moet nu het geval zijn: Door niet te mogen verjagen met afschot op overblijvend grasland zullen meer boeren dan ooit schade in hun gras en zode hebben, door platvoetende fouragerende ganzen op zompig land in de kwakkelwinters die we tegenwoordig hebben.
  Nu hoop ik echt EEN DING:
  WILLEN ALLE VEEHOUDERS NU AUB SCHADE GAAN CLAIMEN EIND FEBRUARI, PLEASE???
  Het kost jullie inderdaad eerst 300 euro en de moeite, maar de impact is geweldig groot want dan komt de echte schade magistraal voor het voetlicht en zal het beleid gericht op de ongelimiteerde opvang van winterganzen op jullie grasland wel MOETEN worden herzien. Jullie, veehouders van nederland, zijn dus nu aan zet. Stel ons niet teleur, jullie kunnen best inschatten of je eind Februari meer dan 600 euro aan schade hebt en dan graag gaan CLAIMEN bij het Fauna fonds in Dordrecht. Beloofd?

 • japke33

  Wij hebben een goede jager, die voor ons alle papier boel uit handen neemt. Die zorgt er wel voor dat alle schade geclaimd wordt. Supervent!
  Hopelijk hebben meer boeren zo'n jager!

 • J@gertje

  Ook ik meldt de schade voor de boeren in mijn veld op het schade registratiesysteem (SRS) van de FBE, maar dat is wat anders dan schade melden bij het faunafonds.
  Schademelding bij het SRS brengt alleen de schade in kaart met de hoop dat ik als jager het daarop volgende jaar meer aan schadebestrijding mag gaan doen.
  Schade melden bij het faunafonds is een aanvraag voor vergoeding van de geleden schade.
  En dat zul je als boer toch echt zelf moeten doen.
  De schadeclaims moeten ze bij het faunafonds om de oren vliegen anders gebeurt er ook komende jaren wéér niets.
  Dus geef aan de oproep van Peter van Kempen gehoor en claim die schade!!!!!
  Anders staan de boeren en de jagers ook volgend jaar wéér met de rug tegen de muur.

 • Sjmens

  Ook ik steun de oproep van harte. Massaal claimen.

 • S.B. Wullink

  Volkomen terecht claimen die schade door iedereen die ook het aan kan tonen.
  De schade is enorm en zal sreeds groter worden met dit wanbeleid het is ongelooflijk dat de landbouw dit neemt , dit moest in Frankrijk gebeuren!

 • J@gertje

  @S.B. Wullink, Helemaal mee eens!
  Door allerlei absurde regeltjes krijgen we nooit grip op de ganzenproblematiek.
  Als jagers daadwerkelijk de vrijheid zouden krijgen om hun werk te kunnen doen, i.p.v. als vogelverschrikker in het veld te gaan zitten, zou het ganzenprobleem binnen een paar jaar opgelost kunnen zijn.
  Door de huidige beperkingen schiet ik nu hooguit een keer 50 tot 60 ganzen per jaar.
  Terwijl ik zonder deze beperkingen in mijn eentje gemakkelijk 3 a 400 ganzen per jaar zou kunnen schieten.
  Zolang de jager naast vogelverschrikker en boekhouder aan allerlei stompzinnige beperkingen moet voldoen, wordt het NOOIT wat en blijft het dweilen met de kraan open.
  En als er straks met de inwerkingtreding van de nieuwe natuurwet een verbod komt op de benuttingsjacht op de nu nog bejaagbare wildsoorten zullen er veel jagers stoppen en/of weigeren om nog maar iets aan schadebestrijding te gaan doen.
  Waarschuwen helpt blijkbaar niet dus het moet eerst nog veel meer geld gaan kosten, bij de overheid zijn ze blijkbaar nog steeds doof.

 • PetervanKempen

  Ik hoor net dat SBB voor de Deelen van Jagers 7,= euro per HA wil gaan beuren om paarvormende ganzen te bejagen in het voorjaar, binnen hun terrein.
  Nota bene HUN VERANTWOORDELIJKHEID!!!!!! (een voorbehoud: Ik weet niet of het dan ook reewild beheer inhoudt, waarvan bekend is dat TBO's er tegen zijn behalve als ze er veel geld voor kunnen beuren, waarvoor altijd wel een paar kapitaalkrachtige jagers te porren zijn)
  Het is een grof schandaal dat wij deze arrogantie van de macht tolereren , dat TBO's weg komen met HUN VERPLICHTING GANZEN TE REGULEREN en dat er WBE's en misschien wel Jagers(organisaties) zijn die dit eventueel onbekritiseerd laten passeren.
  wordt vervolgd....................................Ik wil hier haring of kuit van hebben.

 • J@gertje

  Peter, Je zou wel gek zijn als je hier aan mee doet.
  Laat SBB maar lekker zelf de kooltjes uit het vuur halen.
  Maar je zult zien dat er commerciële jachtbureaus zijn die daar weer handig op gaan inspelen, om zo de jager zonder eigen veld 'een kans te gunnen'.

  In de provincie Gelderland was het ganzenbeleid het afgelopen jaar per WBE verschillend geregeld waardoor ik in mijn veld veel beperkingen kreeg opgelegd.
  Hierdoor kon ik niet adequaat op ganzenschade ingrijpen en moest ik toezien dat de ganzen hele percelen van mij en mijn buren kaal vraten.
  Ik kreeg vanuit verschillende hoeken uitnodigingen om ganzen te komen schieten maar ik heb dit puur vanuit mijn principe niet gedaan.
  Zolang ik in mijn eigen veld de ganzen hun gang moet laten gaan, vertik ik het om ze bij een ander in het veld wel te schieten.
  En als ik er voor moet gaan betalen pas ik er helemaal voor.

 • PetervanKempen

  @jagertje: nadere informatie leert mij dat het geheel nog corrupter in elkaar zit:
  De informatie geldt voor reewild beheer /afschot a 7, euro /HA voor de jagers om die natura 2000 gebieden heen in het SBB gebied de Deelen, 'toevallig' gaat dit gegeven wel gelijk uit met het 'vergunningsvoorstel' n met vrijwillig (convenant Jagers/Provincie)niet beheren & schade bestrijden in een zone van een halve kilometer om alle natuurgebieden heen! Hier speelt de provincie de jagers en boeren heel handig tegen elkaar uit op een dossier waar we eerder samen juist pal voor stonden, en wie is de piel van dit ganzen bord? juist, de grondgebruikers dus! En de KJV? Die is postbode. Jammer dat die taktiek van de provincie blijkt te werken. Als ik een onbespreekbaar voorstel ter discussie krijg, ga ik er toch niet eens meer mee de boer op? Zij wel, maar dan naar de jagers in WBE's eromheen. Gelukkig hebben die jagers daar alsnog hun boer geinformeerd. Nu zijn de rapen gaar. Oh wat doen we het weer goed samen, maar niet heus! En de natuurlobby? Die lacht zich suf om jagers die alleen aan het afschieten van een ree denken en daarvoor hun grondgebruiker in de toekomst met een halve kilometerzone onbeheerd land opzadelen. iedereen snapt toch wel het verband tusen het een en het ander of ben ik nu zo bleu? Boeren, waar is jullie mening over dit soort plannen voor structurele belemmeringen op beheer van fauna en schade bestrijding op jullie land naast natuurgebieden?
  Dit KAN TOCH NIET?

 • PetervanKempen

  @allen: bovenstaande mededelingen in beide blogs gaarne negeren, Door een verbazende ontwikkeling is de brief weg, de boeren gevraagd niet te reageren en kan niemand zich herinneren dat er een dergelijk beleidsvoorstel aan de orde is gesteld voor het beleid om dit natura 2000 gebied de deelen in de komende zomermaanden van een 500 meter zone te voorzien.
  Op verzoek van betrokkenen ben ik alles nu ook vergeten, en heeft het vermelde nooit plaatsgevonden. Volgende week heeft de KNJV een vergadering met de WBE besturen in Friesland en dan wordt er over provinciale beleidvoornemens vergaderd. Tis maar dat jullie boeren het weten,want ik kom op dit blog hier niet meer op terug, hoewel het on topic is en over ganzen schade bestrijding en toenemende regeltjes gaat, het wordt me allemaal, als NOJG bestuurslid in Friesland belast met Ganzen beheers zaken veel te link. Het moet wel leuk blijven allemaal.
  Niets aan de hand? Dat betwijfel ik ten zeerste en de toekomst zal het leren.

 • J@gertje

  Waar rook is, is vuur Peter.

 • PetervanKempen

  Blijkt dat provincie een plannetje heeft om lokaal een zone te vestigen met verbod op bestrijding schade van overvloedig voorkomende ganzen die opstijgen vanuit hun rustgebied, omdat er eerder commotie was over afschot aan de rand van dit gebied. En ja dan ga je natuurlijk ervoor meer regeltjes te vestigen! We zullen gaan zien of er een gezamenlijke oplossing kan komen nu de achterkamertjes aanpak wordt verlaten. Niemand wil meer weten wat er aan de hand was, wel willen we zeker zijn dat er goed omgegaan wordt met dergelijke verdere aaantastingen op het eenmaal afgesproken beleid. Gezamenlijk gesteund rechtstreeks afspreken met de buren, dat zou ook kunnen als men bij provincie en SBB niet de weg van steeds meer beperkingen in de vergunningen kiest. Een optie?

 • J@gertje

  Er worden wel meer vuile spelletjes gespeeld.
  Een kennis van mij heeft in zijn veld een stuk van Gelders Landschap.
  Vanaf vorig jaar mag hij daar niet meer jagen op kleinwild en beheer van predatoren als vos en kraai is eveneens verboden.
  Alleen beheer van reewild is nog toegestaan.
  Maar hij moet wel de vooraf overeengekomen jachthuur blijven betalen, en dat is geen kattenpis.
  Voor de prijs die hij moet betalen huur je ook een veld, net over de grens, in Duitsland.
  Gelders Landschap kon wat mij betreft heel hoog de boom in.

 • PetervanKempen

  De Friese jagers besturen van de WBE's vergaderen op 22 januari in Wirdum met de KJV. je mag van harte hopen dat men blijft kiezen voor het gemeenschappelijk met de collega jagers en beide boeren organisatries aangaan van overleg en geen lokale concessies, anders is het nog eerder dan gevreesd al gedaan met de vrijheid in het veld ten aanzien van fauna beleid en afschot, en de zelfbeschikking van grondgebruikers hun eigen lot te bepalen middels het aansturen en inzetten van door hen zelf te verkiezen jagers.

 • PetervanKempen

  Wederom hebben natuurbeheeerders via de FBE hun wil opgelegd aan omringende boeren en jagers.
  Zelf binden zij zich geheel niet aan afspraken om de voortdurend stijgende schade door hun nonbeheer houding van overvloedig gefokte ganzen in hun gebied na te komen. Verbijsterend, dat anno 2015 boeren en jagers zich laten ringeloren door a-sociale buren die met niet beheren van een lust (een paar inheemse ganzen) een last maken: Honderdduizenden bastaards die de omgeving kaal vreten.. Hoe gaat dit aflopen?

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.