Home

Foto & video 4530 x bekeken

India richt pijlen op landbouwontwikkeling

In december vertrok een vijftien koppen tellend gezelschap van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) voor een studiereis naar India. Een leerzame en indrukwekkende belevenis voor de jonge boeren. Matilde Thomin schreef een reisverslag.

Foto

 • De economie van India groeit snel, net als het bevolkingsaantal. Welke ontwikkelingen maakt de Indiase landbouw door? En welke slagen zijn nog te maken om in de vraag naar voldoende en veilig voedsel te voorzien? Dat de steden in India kampen met overbevolking wordt bij aankomst in Delhi meteen duidelijk.
Tekst: Matilde Thomin, Foto’s: Rakesh de Vries, NAJK-Internationaal .

  De economie van India groeit snel, net als het bevolkingsaantal. Welke ontwikkelingen maakt de Indiase landbouw door? En welke slagen zijn nog te maken om in de vraag naar voldoende en veilig voedsel te voorzien? Dat de steden in India kampen met overbevolking wordt bij aankomst in Delhi meteen duidelijk. Tekst: Matilde Thomin, Foto’s: Rakesh de Vries, NAJK-Internationaal .

  Foto: Rakesh de Vries
 • De aftrap van de reis begint bij de Landbouwafdeling van de Nederlandse ambassade in Delhi. Landbouwattaché Arie Veldhuizen en beleidsmedewerker Anand Krishnan vertellen ons dat de Indiase regering haar pijlen richt op de ontwikkeling van de landbouw. Ondanks de nog altijd prominent aanwezige armoede staat het land toch op de derde plaats wat landbouwproductie betreft. Ook in India is nu discussie over voedselzekerheid en wil men een efficiëntere benutting van landbouwgronden. De Nederlandse landbouw staat in India in de belangstelling vanwege de hoge productiviteit.

  De aftrap van de reis begint bij de Landbouwafdeling van de Nederlandse ambassade in Delhi. Landbouwattaché Arie Veldhuizen en beleidsmedewerker Anand Krishnan vertellen ons dat de Indiase regering haar pijlen richt op de ontwikkeling van de landbouw. Ondanks de nog altijd prominent aanwezige armoede staat het land toch op de derde plaats wat landbouwproductie betreft. Ook in India is nu discussie over voedselzekerheid en wil men een efficiëntere benutting van landbouwgronden. De Nederlandse landbouw staat in India in de belangstelling vanwege de hoge productiviteit.

  Foto: Rakesh de Vries
 • De tweejaarlijkse landbouwbeurs AgroTech in Chandigarh is onze volgende stop. Het is een van de grootste landbouwevenementen in India. Ook buitenlandse bedrijven profileren zich daar. Een klein aantal Nederlandse bedrijven was vertegenwoordigd. Ze proberen de Indiase markt binnen te komen, wat volgens henzelf geen gemakkelijke opgave is. Dit jaar trok de beurs 75.000 bezoekers.

  De tweejaarlijkse landbouwbeurs AgroTech in Chandigarh is onze volgende stop. Het is een van de grootste landbouwevenementen in India. Ook buitenlandse bedrijven profileren zich daar. Een klein aantal Nederlandse bedrijven was vertegenwoordigd. Ze proberen de Indiase markt binnen te komen, wat volgens henzelf geen gemakkelijke opgave is. Dit jaar trok de beurs 75.000 bezoekers.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Onze reis vervolgt zich door de noordelijke staat Punjab. Al rijdend valt op dat deze staat erg vlak is en een goede infrastructuur heeft. De percelen zien er geordend uit. Water is afkomstig van drie rivieren die smeltwater uit de Himalaya aanvoeren. Toch heeft ook deze staat te kampen met een zakkend grondwaterpeil, een probleem dat we nog vaker tegen zullen komen.

  Onze reis vervolgt zich door de noordelijke staat Punjab. Al rijdend valt op dat deze staat erg vlak is en een goede infrastructuur heeft. De percelen zien er geordend uit. Water is afkomstig van drie rivieren die smeltwater uit de Himalaya aanvoeren. Toch heeft ook deze staat te kampen met een zakkend grondwaterpeil, een probleem dat we nog vaker tegen zullen komen.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Zuivelfabriek Varka in de buurt van Chandigarh verwerkt dagelijks 350.000 liter koe- en buffelmelk tot consumptiemelk, yoghurt, kaas en melkpoeder. De melk wordt geleverd door 52.000 melkveehouders met een productievariatie van 2 tot 1.000 liter. De fabriek hanteert een regulier verwerkingsproces inclusief een kwaliteitssysteem. De verwachting is dat de vraag naar melkproducten de komende jaren snel zal groeien. Leuk detail vonden wij het restaurant van de fabriek, waar bezoekers melk en yoghurt kunnen proeven.

  Zuivelfabriek Varka in de buurt van Chandigarh verwerkt dagelijks 350.000 liter koe- en buffelmelk tot consumptiemelk, yoghurt, kaas en melkpoeder. De melk wordt geleverd door 52.000 melkveehouders met een productievariatie van 2 tot 1.000 liter. De fabriek hanteert een regulier verwerkingsproces inclusief een kwaliteitssysteem. De verwachting is dat de vraag naar melkproducten de komende jaren snel zal groeien. Leuk detail vonden wij het restaurant van de fabriek, waar bezoekers melk en yoghurt kunnen proeven.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Dit familiebedrijf telt 60 melkkoeien en is voor Indiase begrippen een zeer moderne melkveehouderij. De achttienjarige zoon staat ons in foutloos Engels te woord en vertelt dat hij en zijn vader inspiratie voor de stalinrichting en de melkruimte in het buitenland opdeden. Het bedrijf ontwikkelde zelf een biogasinstallatie. Een eenvoudig maar doeltreffend systeem waarmee 287 huishoudens gratis van gas worden voorzien. Een mooi staaltje maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  Dit familiebedrijf telt 60 melkkoeien en is voor Indiase begrippen een zeer moderne melkveehouderij. De achttienjarige zoon staat ons in foutloos Engels te woord en vertelt dat hij en zijn vader inspiratie voor de stalinrichting en de melkruimte in het buitenland opdeden. Het bedrijf ontwikkelde zelf een biogasinstallatie. Een eenvoudig maar doeltreffend systeem waarmee 287 huishoudens gratis van gas worden voorzien. Een mooi staaltje maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  Foto: Rakesh de Vries
 • De melkput van het bedrijf.

  De melkput van het bedrijf.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Pal naast de moderne melkveehouderij zien we een meer traditionele manier van koeien houden. De meeste melkproducenten in India houden slechts een handjevol koeien.

  Pal naast de moderne melkveehouderij zien we een meer traditionele manier van koeien houden. De meeste melkproducenten in India houden slechts een handjevol koeien.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Koeien zijn heilig in India en mogen daarom niet geslacht worden. Oude melkkoeien blijven soms op het bedrijf of komen op andere locaties terecht zoals hier, bij het trainingscentrum voor melkveehouderij in Ludhiana, waar ze gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden.

  Koeien zijn heilig in India en mogen daarom niet geslacht worden. Oude melkkoeien blijven soms op het bedrijf of komen op andere locaties terecht zoals hier, bij het trainingscentrum voor melkveehouderij in Ludhiana, waar ze gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Melkveehouders kunnen op deze trainingslocatie 15- en 45-daagse cursussen over insemineren, melken en melkverwerking volgen. Deze locatie in Ludhiana is een van India’s acht trainingscentra op het gebied van melkveehouderij. De komende jaren wordt een enorme groei van de sector verwacht.

  Melkveehouders kunnen op deze trainingslocatie 15- en 45-daagse cursussen over insemineren, melken en melkverwerking volgen. Deze locatie in Ludhiana is een van India’s acht trainingscentra op het gebied van melkveehouderij. De komende jaren wordt een enorme groei van de sector verwacht.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Ook deze melkveehouderij is een familiebedrijf. Vader Maan melkt met drie zonen 35 koeien. Net als bij de meeste grote melkveehouderijen wordt ook op dit bedrijf het grootste gedeelte van het voer aangekocht. De familie vertelt dat de grondprijs verhoudingsgewijs erg hoog is.

  Ook deze melkveehouderij is een familiebedrijf. Vader Maan melkt met drie zonen 35 koeien. Net als bij de meeste grote melkveehouderijen wordt ook op dit bedrijf het grootste gedeelte van het voer aangekocht. De familie vertelt dat de grondprijs verhoudingsgewijs erg hoog is.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Voordat de koeien gemolken worden gaan ze op dit bedrijf eerst in bad.

  Voordat de koeien gemolken worden gaan ze op dit bedrijf eerst in bad.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Het melken gaat met een eenvoudig systeem. Er kunnen vier koeien tegelijkertijd gemolken worden. Familie Maan produceert 650 liter per dag. Een gedeelte van de melk wordt afgezet bij de fabriek, de rest verwerken de melkveehouders zelf en zetten ze af onder een eigen label.

  Het melken gaat met een eenvoudig systeem. Er kunnen vier koeien tegelijkertijd gemolken worden. Familie Maan produceert 650 liter per dag. Een gedeelte van de melk wordt afgezet bij de fabriek, de rest verwerken de melkveehouders zelf en zetten ze af onder een eigen label.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Grootschaligheid krijgt een nieuwe dimensie op dit pootgoedbedrijf. Samen met vader en broer teelt de in India als Potato Prince bekend staande Janga Singh Sangha op 2.000 hectare pootaardappelen. Het is het grootste pootaardappelbedrijf in Azië. Slechts 8 hectare is in eigendom, de rest pachten de ondernemers van meer dan 500 landeigenaren. In India is het wettelijk bepaald dat iemand niet meer dan 8 hectare grond mag bezitten.

  Grootschaligheid krijgt een nieuwe dimensie op dit pootgoedbedrijf. Samen met vader en broer teelt de in India als Potato Prince bekend staande Janga Singh Sangha op 2.000 hectare pootaardappelen. Het is het grootste pootaardappelbedrijf in Azië. Slechts 8 hectare is in eigendom, de rest pachten de ondernemers van meer dan 500 landeigenaren. In India is het wettelijk bepaald dat iemand niet meer dan 8 hectare grond mag bezitten.

  Foto: Rakesh de Vries
 • De aardappelrassen die geteeld worden zijn uitsluitend van Indiase afkomst. In de lichte grondsoort wordt een opbrengst van 20 tot 25 ton per hectare in de maat 55 millimeter gerealiseerd. In slechts 70 groeidagen wordt door de hoge temperatuur de gewenste opbrengst gehaald. In het groeiseizoen valt nauwelijks regen; irrigatie is noodzakelijk.

  De aardappelrassen die geteeld worden zijn uitsluitend van Indiase afkomst. In de lichte grondsoort wordt een opbrengst van 20 tot 25 ton per hectare in de maat 55 millimeter gerealiseerd. In slechts 70 groeidagen wordt door de hoge temperatuur de gewenste opbrengst gehaald. In het groeiseizoen valt nauwelijks regen; irrigatie is noodzakelijk.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Het bedrijf telt 175 lichte trekkers die worden gebruikt voor grondbewerking, gewasverzorging en aardappelen rooien. Verder is de mechanisatie minimaal en wordt vooral gebruikgemaakt van seizoenarbeiders. Het poten en oprapen van de aardappelen gebeurt met de hand. In het groeiseizoen zijn meer dan 2.000 mensen aan het werk op het bedrijf.

  Het bedrijf telt 175 lichte trekkers die worden gebruikt voor grondbewerking, gewasverzorging en aardappelen rooien. Verder is de mechanisatie minimaal en wordt vooral gebruikgemaakt van seizoenarbeiders. Het poten en oprapen van de aardappelen gebeurt met de hand. In het groeiseizoen zijn meer dan 2.000 mensen aan het werk op het bedrijf.

  Foto: Rakesh de Vries
 • In de tuin van familie Sangha verzamelen zich iedere dag 75 dorpskinderen. Zij krijgen les in Engels en wiskunde, krijgen een warme maaltijd en medicijnen.

  In de tuin van familie Sangha verzamelen zich iedere dag 75 dorpskinderen. Zij krijgen les in Engels en wiskunde, krijgen een warme maaltijd en medicijnen.

  Foto: Rakesh de Vries
 • De deelnemers aan de reis pakken ook wat cultuur mee, zoals hier tijdens een bezoek aan de Gouden Tempel in Amritsar. Deze tempel staat centraal in het sikhisme.

  De deelnemers aan de reis pakken ook wat cultuur mee, zoals hier tijdens een bezoek aan de Gouden Tempel in Amritsar. Deze tempel staat centraal in het sikhisme.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Iedere sikh behoort 10 procent van zijn salaris af te staan aan de tempel. Hiermee wordt de tempel onderhouden en worden ook gratis maaltijden verstrekt aan iedereen die aanschuift in de enorme eetruimte. Op de foto de ingang van de gaarkeuken.

  Iedere sikh behoort 10 procent van zijn salaris af te staan aan de tempel. Hiermee wordt de tempel onderhouden en worden ook gratis maaltijden verstrekt aan iedereen die aanschuift in de enorme eetruimte. Op de foto de ingang van de gaarkeuken.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Met een binnenlandse vlucht arriveren we in het zuiden van India, in de staat Andra Pradesh. Hier worden we ontvangen door boerenorganisatie FFA. De organisatie neemt ons mee naar wat meer kleinschalige bedrijven en naar typische plattelandsgemeenschappen, zoals hier.

  Met een binnenlandse vlucht arriveren we in het zuiden van India, in de staat Andra Pradesh. Hier worden we ontvangen door boerenorganisatie FFA. De organisatie neemt ons mee naar wat meer kleinschalige bedrijven en naar typische plattelandsgemeenschappen, zoals hier.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Het handmelken wordt gedemonstreerd. Eerst wordt het kalfje erbij gelaten, vervolgens melkt men met de hand verder. Het dorp waar we op bezoek zijn heeft voornamelijk vrouwelijke inwoners, een algemeen beeld op het Indiase platteland. De mannen werken meestal in de stad. Iedere vrouw houdt een handjevol koeien.

  Het handmelken wordt gedemonstreerd. Eerst wordt het kalfje erbij gelaten, vervolgens melkt men met de hand verder. Het dorp waar we op bezoek zijn heeft voornamelijk vrouwelijke inwoners, een algemeen beeld op het Indiase platteland. De mannen werken meestal in de stad. Iedere vrouw houdt een handjevol koeien.

  Foto: Rakesh de Vries
 • De melk die niet voor eigen consumptie wordt gebruikt komt in dit tanklokaal, dat zich midden in het dorp bevindt. Zo blijft de melk zo vers mogelijk tot de tankwagen arriveert. In de wagen wordt de melk daarentegen nauwelijks gekoeld, zodat het transport een groot kwaliteitsverlies oplevert.

  De melk die niet voor eigen consumptie wordt gebruikt komt in dit tanklokaal, dat zich midden in het dorp bevindt. Zo blijft de melk zo vers mogelijk tot de tankwagen arriveert. In de wagen wordt de melk daarentegen nauwelijks gekoeld, zodat het transport een groot kwaliteitsverlies oplevert.

  Foto: Rakesh de Vries
 • In India wordt geen rundvlees en nauwelijks varkensvlees gegeten. Kip neemt een prominente plaats in op het menu. Op dit voor Indiase begrippen modern ogende pluimveebedrijf worden we onderworpen aan strenge hygiëne-eisen, hoewel niet half zo streng als in Nederland. We mogen zelfs in de broedkasten kijken.

  In India wordt geen rundvlees en nauwelijks varkensvlees gegeten. Kip neemt een prominente plaats in op het menu. Op dit voor Indiase begrippen modern ogende pluimveebedrijf worden we onderworpen aan strenge hygiëne-eisen, hoewel niet half zo streng als in Nederland. We mogen zelfs in de broedkasten kijken.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Het bedrijf produceert uitsluitend kippen van het Cobb-ras. De dieren zitten per drie in een hok, de eieren worden met de hand geraapt. De kippen zijn uitsluitend bestemd voor de lokale markt, in dit geval de stad Chennai, in het zuidoosten van India.

  Het bedrijf produceert uitsluitend kippen van het Cobb-ras. De dieren zitten per drie in een hok, de eieren worden met de hand geraapt. De kippen zijn uitsluitend bestemd voor de lokale markt, in dit geval de stad Chennai, in het zuidoosten van India.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Op dit bijzondere melkveebedrijf worden diverse koeienrassen gehouden. Daarnaast zijn er olifanten en kamelen. In totaal zijn er zo’n 800 koeien, waarvan maar een klein deel gemolken wordt. De rest houdt men vanwege religieuze redenen. Dit bedrijf behoort dan ook toe aan een nabijgelegen tempel, die de kosten van het bedrijf betaalt en waaraan alle melk geleverd wordt. Die melk wordt uitgedeeld aan de gelovigen. Men melkt nu nog met de hand en wil in de nabije toekomst een melkmachine aanschaffen.

  Op dit bijzondere melkveebedrijf worden diverse koeienrassen gehouden. Daarnaast zijn er olifanten en kamelen. In totaal zijn er zo’n 800 koeien, waarvan maar een klein deel gemolken wordt. De rest houdt men vanwege religieuze redenen. Dit bedrijf behoort dan ook toe aan een nabijgelegen tempel, die de kosten van het bedrijf betaalt en waaraan alle melk geleverd wordt. Die melk wordt uitgedeeld aan de gelovigen. Men melkt nu nog met de hand en wil in de nabije toekomst een melkmachine aanschaffen.

  Foto: Rakesh de Vries
 • De kuil van het bedrijf. Op de meeste Indiase melkveehouderijen bestaat het rantsoen vrijwel altijd uit aangekocht mais- en/of rijststro. De koeien komen niet in de wei, de meeste bedrijven hebben geen land.

  De kuil van het bedrijf. Op de meeste Indiase melkveehouderijen bestaat het rantsoen vrijwel altijd uit aangekocht mais- en/of rijststro. De koeien komen niet in de wei, de meeste bedrijven hebben geen land.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Op dit aan de landbouwuniversiteit gekoppelde proefstation wordt onder meer onderzoek gedaan naar droogteresistente suikerrietgewassen. Droogte is een toenemend probleem in India, voor een deel te wijten aan klimaatverandering. Het Zuiden heeft bovendien te lijden van verminderde watertoevoer door een aantal noordelijk geplaatste dammen.

  Op dit aan de landbouwuniversiteit gekoppelde proefstation wordt onder meer onderzoek gedaan naar droogteresistente suikerrietgewassen. Droogte is een toenemend probleem in India, voor een deel te wijten aan klimaatverandering. Het Zuiden heeft bovendien te lijden van verminderde watertoevoer door een aantal noordelijk geplaatste dammen.

  Foto: Rakesh de Vries
 • De suikerbietentelers onder ons vergelijken het suikergehalte van suikerriet kritisch met dat van de suikerbiet. India is na Brazilië de grootste producent van suikerriet.

  De suikerbietentelers onder ons vergelijken het suikergehalte van suikerriet kritisch met dat van de suikerbiet. India is na Brazilië de grootste producent van suikerriet.

  Foto: Rakesh de Vries
 • Een rondleiding op het hypermoderne verwerkingsbedrijf Srini Food Parks. Dit door de overheid gesubsidieerde bedrijf verwerkt ongeveer 200 ton fruit en groenten per dag en is een non-profitconcern. De winst die gemaakt wordt vloeit terug naar de producenten. Het fruit en de groenten worden gedroogd, ingevroren of verwerkt tot pulp. De ‘post harvest’-verliezen, een groot probleem in India, worden hiermee met zo’n 35 procent gereduceerd. Het Park produceert geen eigen merk en werkt in opdracht van onder meer Coca Cola.

  Een rondleiding op het hypermoderne verwerkingsbedrijf Srini Food Parks. Dit door de overheid gesubsidieerde bedrijf verwerkt ongeveer 200 ton fruit en groenten per dag en is een non-profitconcern. De winst die gemaakt wordt vloeit terug naar de producenten. Het fruit en de groenten worden gedroogd, ingevroren of verwerkt tot pulp. De ‘post harvest’-verliezen, een groot probleem in India, worden hiermee met zo’n 35 procent gereduceerd. Het Park produceert geen eigen merk en werkt in opdracht van onder meer Coca Cola.

  Foto: Rakesh de Vries

Matilde Thomin

Of registreer je om te kunnen reageren.