Home

Foto & video 660 x bekeken

Mestsilo bijna vol

Wijhe – Rudolph Jalink pompt mest over op het melkveebedrijf in Wijhe. Zijn vader Willem Jalink hoopt dat boeren 1 februari mest mogen gaan uitrijden op grasland.

Wijhe – Rudolph Jalink pompt mest over op het melkveebedrijf in Wijhe. Zijn vader Willem Jalink hoopt dat boeren 1 februari mest mogen gaan uitrijden op grasland. De mestsilo loopt nog niet over, maar veel ruimte is er niet meer. Veel veehouders kampen met volle silo’s omdat ze door het natte najaar niet konden uitrijden. Bovendien is het uitrijverbod dit jaar verlengd van 1 februari naar 15 februari. Wellicht mogen boeren toch 1 februari mest uitrijden. Daarover geeft staatssecretaris Bleker waarschijnlijk volgende week uitsluitsel.

Foto Ruud Ploeg

Naaldwijk – De koppeling tussen tomatenkassen van telersvereniging Prominent en de woonwijk Hoogeland in Naaldwijk is gisteren gelegd. De ondergrondse leiding van 15 meter gaat ervoor zorgen dat de warmte uit de kassen uitgewisseld kan worden met de koude van de ruim 700 woningen in de Westlandse woonwijk. Hoogland is de eerste woonwijk in Nederland die volledig verwarmd gaat worden met restwarmte uit tuinbouwkassen. Prominent, Gemeente Westland en woningbouwcorporatie Vestia investeren gezamenlijk in dit project. Dankzij de duurzame energievoorziening, de milieubewuste manier van bouwen en het optimaal isoleren van de woningen, stoot Hoogland straks 40 procent minder CO2 uit dan nieuwbouwwoningen met een traditionele energievoorziening op gas. De eerste woningen worden in februari opgeleverd.
Vestia neemt het leeuwendeel van het investeringsbedrag voor zijn rekening. Tuinders betalen de inkoppeling op het eigen bedrijf. Brussel en Den Haag betalen ook mee.

Foto Thiery Schut

Foto

Christel Labee

Of registreer je om te kunnen reageren.