Home

Foto & video

DLV Plant-demodag ‘Landbouw centraal’

De door DLV Plant georganiseerde demodag op 16 september in Zeegse (Dr.) stond in het teken van nieuwe technieken en de bodem, in het kader van het project ‘Landbouw centraal’.

Foto

 • De door DLV Plant georganiseerde demodag op 16 september in Zeegse (Dr.) stond in het teken van nieuwe technieken en de bodem, in het kader van het project ‘Landbouw centraal’. Het ging met name om de invloed van grondbewerking en bemesting op de bodem en uiteraard op het gewas.


  Tekst en foto’s: Sytze Bakker • Bezoekers maakten kennis met de innovatieve sensortechnologie.

 • Verschillende zetmeelrassen waren te bezichtigen op het aangelegde aardappeldemoveld.

 • 05-06 Aandacht voor het uitrijden van ‘groene kunstmest’ met behulp van een sleepslangbemester.

 • 07 – 09 Een demo in mais van verschillende grondbewerkingsmachines, zoals een ploeg, een spitmachine, twee vleugelschaarcultivators en een Sumo-trio.

 • In deze velden zijn bodemvochtsensoren van Dacom geplaatst. De sensoren meten op verschillende dieptes de vochtonttrekking van de maisplant. De apparatuur bestaat uit een weerstation en een bodemvochtsensor.

 • Een zonnepaneel zorgt voor de voeding van het weerstation, dat de verzamelde gegevens vervolgens naar de ontvanger op de computer stuurt.

 • De gegevens worden zichtbaar in een grafiek, per 10 cm tot een diepte van 60 cm. De lijn geeft de onttrekking van het vocht in de bodem weer tijdens het groeiseizoen en geeft op die manier het juiste tijdstip aan wanneer de teler eventueel moet beregenen.
  In de Drentse veenkoloniën is hiervoor het project WaterSense ontwikkeld. Met een integraal Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) worden de ruwe metingen omgezet in praktische adviezen voor boeren en waterbeheersers.

 • Een bodemprofiel van elk perceel maakt de beworteling zichtbaar. Tussen de percelen is op het oog geen verschil waarneembaar.

 • Er is eveneens een proef met composttoepassing. Op deze grafiek (totaal 60 cm) is het verschil te zien. De blauwe lijn is de normale onttrekking en de zwarte lijn geeft aan dat compost een regulerende werking heeft voor de vochthuishouding in de bodem.

 • Een demo wordt voor de bezoekers toch wat minder theoretisch als er ook ‘ijzer’ aanwezig is. Hier een vleugelschaarcultivator in combinatie met een zaaimachine. Een opvallend lange combinatie.

 • Een Farmax-spitmachine.

 • Een ploeg met strokenristers en - volgens omstanders - een te lichte vorenpakker.

 • DLV Plant verricht aaltjesonderzoek in alle gewassen met als doel herkenning en beheersing in bouwplanadviezen voor boeren.

 • Het bietencysteaaltje (kleine witte puntjes). Het advies luidt: bepaal de soort, verruim de teeltfrequentie van gewassen die waardplant zijn, teel bij besmetting niet vaker dan 1 op 3 een waardplantgewas. Teel een resistent ras bij besmetting van het witte bietencysteaaltje. Granulaten zijn financieel niet rendabel.

 • De vochtsensoren hebben deze dag heel wat millimeters te registreren. Het weer zit de organisatie niet mee.

 • Schuilen en het nuttige met het aangename combineren lijkt een goede oplossing.

 • Zoals gezegd is een demo zonder machines niet compleet. Hier nog enkele combinaties: Een John Deere met kilverbak.

 • Een Challenger zelfrijder met gps-gestuurde bouwlandbemester.

 • Een grote Lexion 570 op rupsen en op de achtergrond een hakselaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.