Home

Foto & video

Tien bietenrooiers uitvoerig getest

Het bieteninstituut IRS, Suiker Unie en PPO-Lelystad testten twee dagen voor het bietenevenement Beet Europe tien bietenrooiers op kwaliteit van het rooiwerk.

Foto

 • Het bieteninstituut IRS, Suiker Unie en PPO-Lelystad testten twee dagen voor het bietenevenement Beet Europe tien bietenrooiers op kwaliteit van het rooiwerk.


  Foto’s: Henk Riswick, tekst: Martijn Knuivers


 • Het IRS testte de kwaliteit van het rooiwerk volgens het IIRB-testprotocol. Elke rooier rooide daarvoor één bunker vol bij een rijsnelheid van minimaal 4 kilometer per uur. • Van elke machine zijn tarra, kopwerk, puntbreuk, verlies hele bieten en bandlasten gemeten. De hoeveelheid tarra en bietenverliezen zijn via de rekenmodule Beta-kwik Bietverliezen van het IRS gekwantificeerd in euro’s per hectare.

 • Tijdens het lossen van de bunker zijn per machine 40 monsters genomen van 25 kilo bieten. In het IRS-tarreerlokaal zijn van 20 monsters de kop- en grondtarra bepaald.

 • Van de andere 20 monsters zijn in Lelystad 4 × 100 bieten individueel beoordeeld op kopwerk en puntbreuk. Bepaald is hoeveel procent van de bieten goed is gekopt, hoeveel te diep en hoeveel te ondiep.


 • Ook is het verlies van hele bieten tijdens het rooien bepaald. Hier Elma Raaijmakers van het IRS die een proefveldje van 100 vierkante meter uitzet.

 • Op drie proefveldjes van 100 vierkante meter raapten IRS-medewerkers achter de machine verloren bieten en stukken biet.

 • Nadat de bieten zijn opgeraapt, werd het proefveldje losgetrokken met een cultivator, om ingereden bietenresten zichtbaar te maken. Ook verzamelden zij verliesbieten bij het lossen van de bunker.


 • Voor verliesbieten geldt een minimale diameter van 4,5 centimeter.

 • De hoge machinegewichten, zeker met volle bunker, kunnen de bodem verdichten. Michelin Nederland heeft met weegplaten de gewichten per band gemeten met volle en lege bunker.

 • Ook de bandspanningen zijn gemeten. Een lage bandenspanning is voor de bodem gewenst, maar bij te lage bandenspanningen kan de band scheuren door de hoge gewichten die hij moet dragen.

 • Alles meetgegevens zijn nauwgezet bijgehouden.

 • Een uitgebreid verslag van de bietenrooiertest staat in de editie Akkerbouw in Boerderij nr. 3.

  Bekijk hier een video over Beet Europe

Of registreer je om te kunnen reageren.