Home

Foto & video 2220 x bekeken

Energie uit mais

Johan Kloosterman gebruikt alleen mais in zijn vergistingsinstallatie. Die draait 99 procent van de tijd, ruim 10 procent meer dan gemiddeld in Nederland. Hij dat toe aan de stabiele maisvoeding die hij de vergisters geeft.

Foto

 • Vier jaar geleden is Johan Kloosterman gestart met pure maisvergisting onder de naam Kloosterman Biogas BV. Pure maisvergisters zijn naar zijn zeggen stabieler en hebben daardoor minder problemen. Daarbij kan in Drenthe probleemloos volop mais worden geteeld. “De grond is er goed geschikt voor en mais is een goed alternatief voor bijvoorbeeld fabrieksaardappelen”, aldus Kloosterman.

  Foto's: Jan Sibon, tekst: Evelien Kamphuis

 • Nog zes jaar krijgt Kloosterman Biogas BV MEP-subsidie. Kloosterman wil binnen die zes jaar van de grootste financiële lasten af zijn en gezond op eigen benen kunnen staan. Hiervoor investeert hij in terugwinning uit uitlaatgassen. Komend jaar gaat hij biogas omzetten naar gas van aardgaskwaliteit. Kloosterman verwacht straks per uur 230 kuub ‘groen’ gas van aardgaskwaliteit op het aardgasnet te kunnen afleveren.

 • Om energie uit de restwarmte te halen die normaal via uitlaatgassen de lucht in gaat, heeft het bedrijf 5,5 ton geïnvesteerd in een zogeheten ORC, Organic Rankine Cycle. Deze machine zet restwarmte die normaal via uitlaatgassen het bedrijf verlaat, om in stoom en vervolgens elektriciteit. De ORC produceert 160 kWh per uur, 15 miljoen kWh per jaar..

 • Om de dag wordt 140 ton mais in de drie stortbunkers gestort. Een vijzel voert ongeveer een ton mais per vergister per uur aan.

 • Drie weken duurt de maisoogst op het akkerbouwbedrijf van maatschap Kloosterman. Het bedrijf teelt 250 hectare mais zelf, de rest koopt het aan via een groothandelsbedrijf en een buurboer. In totaal is 500 hectare nodig voor een jaarvoorraad van 28.000 ton voor de vergisters.

 • Elke wagen aangevoerde mais komt op de weegbrug voor de mais de kuil ingaat. Ook als een vracht uit de kuil komt, gaat de kipper vóór het lossen in de stortbunker over de weegbrug. Zo houdt Kloosterman precies bij wat er wordt aan- en afgevoerd.

 • Met dubbellucht wordt de mais aangereden. Op de achtergrond torenen de vergistingsinstallaties boven de cabine uit.

 • De kuilplaat met betonwanden ligt in een L-vorm om de ronde silo's heen. Zo vormt het hele complex een redelijke compact geheel.

 • Mais blijft 120 dagen in de vergisters voordat alle gas gewonnen is. De eerste vergisting levert 85 % van het gas op. Daarna gaat het digestaat naar de tweede vergister, waar de laatste 15 % eruit wordt gehaald.

 • De bedrijfsloods (links) waarin de drie stortbunkers en de machinekamer zich bevinden, biedt ook ruimte aan een kantine en kantoor. Er is volop ruimte voor het lossen van de maïs.

Of registreer je om te kunnen reageren.